Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do filozofii 1100-PrS11WDF-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. R. Scruton, „Przewodnik po filozofii dla inteligentnych”, Warszawa: PWN, 2000.
2. H.G. Frankfurt, „O prawdzie” Krosno: Bela Med., 2008.
3. J. Teichman, K.C. Evans, „Filozofia”, Warszawa: PWN, 1995.
4. J. Wojtysiak, Filozofia. Pochwała ciekawości, Znak: Kraków, 2005.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. A.B. Stępień, „Wstęp do filozofii”, Lublin KUL, 2007.

2. K. Jaspers, „Wprowadzenie do filozofii”, Wrocław: Siedmioróg, 1995.

3. A. Anzenbacher, „Wprowadzenie do filozofii”, Kraków: WAM, 2010.

4. J. Wojtysiak, Filozofia i życie, Znak: Kraków, 2007.

Efekty uczenia się:

W_O1 Zna podstawy filozofii i systemu nauk; potrafi określić miejsce i charakter nauk humanistycznych i społecznych, a zwłaszcza pracy socjalnej.

U_O1 Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi stosując zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego.

U_O2 Przygotowuje prace ustne w języku polskim (oraz wybranym obcym) dotyczące problematyki omawianej na przedmiocie.

K_O1 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii K_KO1).

K_O2 Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane odmiennym położeniem kulturowym i społecznym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena realizacji stopnia efektów kształcenia zapewni egzamin ustny:

10 pkt - bardzo dobry

9 pkt - dobry plus

8 pkt - dobry

7 pkt - dostateczny plus

6 pkt - dostateczny

0-5 pkt – niedostateczny

Zakres tematów:

1. Co to jest filozofia

2. Główne dyscypliny filozoficzne

3. Współczesne nurty filozofii (naturalizm, pragmatyzm, fenomenologia, egzystencjalizm, strukturalizm, hermeneutyka, postmodernizm, neotomizm)

4. Kim jest człowiek?

5. Czym jest społeczeństwo?

6. Co to jest kultura?

7. Czym jest rzeczywistość?

8. Czy jesteśmy wolni?

9. Problem wartości moralnych.

10. Jak wytłumaczyć istnienie zła.

11. Filozoficzne problemy polityki.

12. Mózg, umysł, problem sztucznej inteligencji

13. Eros, seks, miłość.

14. Płeć fizyczna i kulturowa. Problemy gender.

15. Zagadnienia transhumanizmu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 13:45, sala 154
Ryszard Mordarski 16/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)