Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metod probabilistycznych i statystyki 1300-Inf23PMB-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. W. Feller, "Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa", PWN Warszawa 1966.
2. W. Kordecki, "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, definicje, twierdzenia, wzory", Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław 2001.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład kursowy
Literatura:

1. W. J. Gmurman, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Warszawa 1975.

2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach - część I i II, PWN, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych problemów obliczeniowych.

Zna podstawowe metody i sposoby zastosowania rachunku prawdopodobiństwa do rozwiązywania prostych zadań praktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na podstawie listy zagadnień omawianych na wykładzie.

Student otrzymuje trzy pytania. Brak odpowiedzi na jakiekolwiek z nich skutkuje oceną niedostateczną. Odpowiedź na wszystkie pytania daje ocenę bardzo dobrą.

Zakres tematów:

1. Elementy kombinatoryki. Wariacje, kombinacje, permutacje.

2. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.

3. Prawdopodobieństwo geometryczne.

4. Układ zupełny zdarzeń. Zdarzenia przeciwne.

5. Mnożenie prawdopodobieństw.

6. Prawdopodobieństwo warunkowe.

7. Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa.

8. Zdarzenia niezależne.

9. Schematy doświadczalne. Schemat Bernoulliego.

10. Zmienne losowe i ich rozkłady. Niezależność zmiennych losowych.

11. Wartość oczekiwana oraz wariancja zmiennej losowej. Własności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 02
Waldemar Sieg 64/70 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)