Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy metod probabilistycznych i statystyki 1300-Inf23PMB-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. W. Feller, "Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa", PWN, Warszawa 1966.
2. W. Kordecki, "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, definicje, twierdzenia, wzory", Oficyna wydawnicza GiS, Wrocław 2001.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody problemowe
Literatura:

1. W. J. Gmurman, "Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna", Warszawa 1975.

2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach - część I i II, PWN, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

opisują podstawowe schematy kombinatoryczne, tłumaczą związki i różnice między nimi, wyjaśniają kwestie związane z rozróżnialnością zliczanych obiektów;

analizują podstawowe schematy doświadczalne, w tym schemat Bernoulliego;

odtwarzają podstawowe twierdzenia;

objaśniają różnice między typami zmiennych losowych;

opisują podstawowe pojęcia statystyki opisowej związane z badaną próbką doświadczalną;

potrafią właściwie dobierać i stosować schematy kombinatoryczne dla rozwiązywania niskiej trudności problemów zliczania;

obliczają prawdopodobieństwa zdarzeń losowych;

obliczają wartości oczekiwane, wariancje i odchylenia standardowe zmiennych losowych;

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania pozytywnej oceny z konwersatorium wymagane są:

-aktywny udział w zajęciach;

-zdobycie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów pisemnych.

Zakres tematów:

1. Rodzaje zdarzeń losowych. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa.

2. Prawdopodobieństwo geometryczne. Przykłady.

3. Twierdzenie o dodawaniu prawdopodobieństw zdarzeń wyłączających się.

4. Elementy kombinatoryki.

5. Mnożenie prawdopodobieństw.

6. Prawdopodobieństwo warunkowe.

7. Prawdopodobieństwo całkowite i twierdzenie Bayesa.

8. Zdarzenia niezależne.

9. Schematy doświadczalne. Schemat Bernoulliego.

10. Zmienne losowe. Ich rozkłady. Niezależność zmiennych losowych.

11. Wartość oczekiwana oraz wariancja zmiennej losowej. Własności.

12. Elementy statystyki opisowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 6
Waldemar Sieg 32/35 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 6
Waldemar Sieg 32/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)