Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa (4 tygodnie) 1300-inf47PZ-SP
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: -
Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: praktyka zawodowa
Literatura:

-

Efekty uczenia się:

W01 - zna podstawowe techniki, metody i narzędzia pozwalające na samodzielną realizacje prostych zadań informatycznych (K_W10)

W02 - posiada wiedzę z zakresu sysyemów operacyjnych, sieci komputerowych i technologii sieciowych pozwalającą na realizację prostych zadań informatycznych (K_W10)

K01 - potrafi porzygotować dokumentację techniczną prostego zadania informatycznego (K_U04)

K02 - potrafi przygotować i zaprezentować wyniki realizowanego zadania informatycznego, również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych (K_U04)

K03 - potrafi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku przemysłowym (K_U24)

K04 - potrafi czynnie włączać się w projekty/zadania informatyczne i oceniać przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych (K_U28)

K05 - potrafi dokonać wyboru właściwych metod oraz zastosować wybrane techniki i narzędzia do realizacji typowych zadań informatycznych w miejscu realizacji praktyk (K_U28)

Metody i kryteria oceniania:

Dziennik praktyk, pozytywna opinia Opiekuna w miejscu realizacji praktyk

Zakres tematów:

Zakres czynności studenta związany z realizacją praktyki:

• zapoznanie się z przesłaną przez Kierunkowego Opiekuna Praktyk opisem, programem oraz regulaminem realizacji praktyki zawodowej

• wybór miejsca odbywania praktyki, zakładu pracy, instytucji, przedsiębiorstwa,

• zgłoszenie do Kierunkowego Opiekuna Praktyk Zawodowych miejsca, zakresu, tematyki i terminu odbywania praktyki oraz uzyskanie merytorycznej akceptacji,

• realizacja praktyki i ewidencja w dzienniku praktyk zawodowych zakończone pisemną opinią oraz oceną z zakładu odbywania praktyki

• złożenie opinii oraz dziennika praktyk u Kierunkowego Opiekuna Praktyk Zawodowych w celu uzyskania zaliczenia,

W trakcie realizacji praktyki student:

- poznaje specyfikę pracy informatyka na różnych stanowiskach, w różnych branżach,

- kształtuje umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej, zdobytej w czasie studiów w powiązaniu z praktyką funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką),

- zdobywa praktyczną znajomość zagadnień związanych z wybraną specjalnością,

- poznaje własne możliwości na rynku pracy,

- nawiązuje kontakty zawodowe, możliwe do wykorzystania w momencie poszukiwania pracy,

- identyfikuje się z zawodem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:30 - 18:00, sala 4
Marcin Kempiński 53/57 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)