Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umowy w obrocie gospodarczym 1400-Ek-FR35UG-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna Warszawa 2017; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania -część ogólna Warszawa 2016; W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E Skowrońska-Bocian, Zobowiązania, zarys wykładu Warszawa 2009; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2017;


Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

A. Koch (red.), J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer ,Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium; na ocenę dostateczną i dostateczną plus - wiedza i umiejętności w podstawowym zakresie, na ocenę dobrą i dobrą plus - wiedza i umiejętności w zakresie pogłębionym, na ocenę bardzo dobrą - wiedza wraz z umiejętnością samodzielnego analizowania zagadnień

Zakres tematów:

1. Umowy jako źródło zobowiązań. Pojęcie i rodzaje umów.

2. Zagadnienia ogólne dotyczące przygotowywania i zawierania umów.

3. Pojęcie umów handlowych i ogólna charakterystyka ich roli w praktyce obrotu.

4. Klasyfikacja umów handlowych.

5. Sposoby i formy zawierania umów w obrocie gospodarczym.

6 Wykonanie umów handlowych i odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu ich niewykonania.

7. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń wierzytelności w obrocie gospodarczym.

8. Wybrane typy umów w obrocie gospodarczym (w tym z zakresu: umów o pośrednictwo handlowe, umów dotyczących obrotu przedsiębiorstwami. umów w obrocie towarowym. umów w zakresie czynności bankowych, umów w zakresie inwestycji budowlanych. umów transportowych, umów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 11
Marek Mrówczyński 47/49 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)