Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Toksykologia 1200-BT23T-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Ridgway K., Lalljie S.P.D., Smith R.M., 2007. Sample preparation techniques for the determination of trace residues and contaminants in foods, J. Chromatogr. A 1153, 36-53
2. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer H.K., Menzel S., Ruth P., 2015. Farmakologia i toksykologia, MedPharm
3. Thomas H., Hess R., Waechter F. 2005. Toxicology of industrial compounds, Taylor&Francis, London

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacje multimedialne, eksperyment, obserwacje, interpretacja wyników

Literatura:

1. Seńczuk W. (red.) 2006. Toksykologia współczesna, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa

2. Szczepaniak W. 2012. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa

3. Kędryna T. 1998. Chemia ogólna z elementami biochemii: dla studentów kierunków medycznych i przyrodniczych, Wydaw. "Zamiast Korepetycji", Kraków

Efekty uczenia się:

W01, W02, U01, U02, U03, K01, K02

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium (pytania punktowane), sprawozdania, aktywność na zajęciach (wypowiedzi słowne, zaangażowanie w wykonywanie zadań, umiejętność pracy w zespole).

Kryteria oceniania:

91-100% punktów – 5,0

81-90% punktów – 4,5

71-80% punktów – 4,0

61-70% punktów – 3,5

51-60% punktów – 3,0

≤ 50% punktów – 2,0

Zakres tematów:

• Rozwiązywanie zadań z przeliczania stężeń procentowych, molowych.

• Oznaczanie siarczynów SO32- w winach

• Alkalimetryczne oznaczanie ibuprofenu

• Oznaczanie kwasu ortofosforowego w napojach typu cola za pomocą miareczkowania potencjometrycznego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 12:00 - 14:15, sala 1.4
Iwona Ałtyn, Anna Błajet-Kosicka 8/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)