Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizowanie społeczności lokalnych 1000-Pt-LS23ASL-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Czajor M., Koszewska M., Król J. i inn., Jaka przyszłość czeka Konin? Foresight miejski, http://www.miasta2050.pl/wp-content/uploads/2015/10/Konin2050_raportko%C5%84cowy.pdf
Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, tom 1, red. A. Olech, Warszawa 2012.
Kuciński J, Organizacja i prowadzenie projektów >>foresight<< w świetle doświadczeń międzynarodowych, Warszawa 2006.
Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. P. Filar, P. Kubicki, Warszawa 2012.
Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. Kołomycew A., Kotarba B., Rzeszów 2013.

http://miastoprzyszlosci.wroclaw2016.pl/
http://otwartawarszawa.pl/warszawa2030
http://publica.pl/teksty/jak-sie-sprawdzil-sad-obywatelski-26528.html/2


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody kooperatywne
metody pracy ze źródłami
Literatura:

Gehl J., Życie między budynkami, użytkowanie przestrzeni publicznej, Kraków 2013.

Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, red. A. Kaszkur, A. Laska, Bydgoszcz 2017.

Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2014.

Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Warszawa 2013.

Krzewińska A., Sądy obywatelskie − kilka refleksji o metodzie, “Acta Universitatis lodziensis Folia Sociologica” 2012, nr 42.

Langton S., What is Citizen Participation?, [w:] Citizen Participation in America: Esseys on the State of the Art, red. S. Langton, Lexington 1978.

Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Warszawa 2011.

Szlachetko J.H., Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej, Warszawa 2017.

Wiktorska-Święcka A., Kozak K., Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Wrocław 2014.

http://foresight.jrc.ec.europa.eu/

https://jefferson-center.org

http://obserwatorium.miasta.pl/

http://partycypacja.fise.org.pl

http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/sady-obywatelskie/

http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/world-cafe/

www.theworldcafe.com

http://www.decydujmyrazem.pl/files/world_cafe_final[2].pdf

http://www.foresight-platform.eu/

Efekty uczenia się:

W01: Student ma wiedzę na temat mechanizmów aktywizowania społeczności lokalnych

W02: Student ma wiedzę na temat metod działań ruchów społecznych.

U01: Student posiada umiejętności wdrażania mechanizmów partycypacji politycznej oraz ma świadomość ich znaczenia w demokratycznym państwie.

U02: Student potrafi analizować wyniki badań opinii publicznej i wykorzystywać ich rezultaty do kształtowania postaw politycznych.

K01: Student posiada kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji organizatora życia obywatelskiego.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie do zajęć oraz aktywność

projekt

Zakres tematów:

Partycypacja publiczna - techniki działań partycypacyjnych

Konsultacje społeczne

Budżet obywatelski

Sąd obywatelski

Kawiarenka deliberacyjna

Foresight miejski

Debaty oksfordzkie

Aktywność społeczna w rewitalizacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 18:00 - 19:30, sala 212
Alina Kaszkur 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)