Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczne Azji, Afryki i Ameryki Południowej 1000-Pt-M23SPA-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: • Afryka w polityce mocarstw u progu XXI wieku [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. J. Milewski, W. Lizak, Warszawa 2002.
• Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice, red. K. Krzywicka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.
• Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnego
świata, Gdańsk 2001.
• Chiny – Rozwój społeczeństwa i państwa na przełomie XX i XXI wieku, red. K. Gawlikowski, K. Tomala, Warszawa 2002.
• Davidson B., Społeczna i polityczna historia Afryki w XX wieku,
Warszawa 2011.
• Dosal P. J., Comandante Che: Guerrilla Soldier, Commander, and Strategist, 1956–1967, Pensylvania 2003.
• Karolczak K., System konstytucyjny Japonii, Warszawa 1999.
• Korea: Doświadczenia i perspektywy, red. K. Gawlikowski, E.
Potocka, Toruń 2002.
• Mocarstwowość Indii a percepcja porządku międzynarodowego [w:] Indie w stosunkach międzynarodowych, J. Zajączkowski, Warszawa 2008.
• Modernizacja państw Azji Wschodniej a rola czynników kulturowo-cywilizacyjnych [w:] Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, red. E. Haliżak, Warszawa 1999.
• Państwa Afryki Zachodniej: fakty, problemy stabilizacji i rozwoju, polskie kontakty. T. 1 i 2, red. Z. Łazowski, Warszawa 2008.
• Państwo w Afryce: dylematy i kierunki przeobrażeń [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. J. Milewski, W. Lizak, Warszawa 2002.
• Problem przemocy na tle religijnym na przykładzie Indii [w:] Problemy rozwoju państw azjatyckich, red. J. Marszałek-kawa, Toruń 2008.
• Strategie regionalne mocarstw w regionie Azji i Pacyfiku – USA, Rosja, Chiny, Japonia [w:] Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, red. E. Haliżak, Warszawa 1999.
• Świat Arabski. Kultura i polityka, red. E. Machut-Mendecka, K. Pachniak, Warszawa 2012.
• Tokarski S., Bhutani S., Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju, Warszawa 2007.
• Transformacje w Ameryce Łacińskiej, red. A. Walaszek, A. Giera, Kraków 2011.
• Wiktor Z., Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Toruń
2008.
• Wschód vs Zachód – dualistyczna koncepcja kręgów kulturowych [w:] Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie, red. J. Marszałek – Kawa, Toruń 2008.
• Filmy dokumentalne dostępne on-line:
o Chiny. Triumf i chaos: Supermocarstwo,
o Cała prawda o: Baszar al-Assad,
o Delta Nigru: Wojna o ropę,
o Rio. Miasto bez Boga.
• Internet, strony www poszczególnych organów władzy.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia z analizą dokumentów, tekstów naukowych i filmów dokumentalnych oraz związaną z tym dyskusją. Indywidualne projekty studenckie (referaty i przegląd prasy) w formie prezentacji multimedialnych. Multimedialne testy wiedzy on-line do wykonania w domu.
Literatura:

• Ustawy konstytucyjne omawianych państw (libr.sejm.gov.pl).

• Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, t. 1 i 2, red. K.

Gawlikowski, M. Ławacz, Warszawa 2004.

• Czajkowska K., Diawoł-Sitko A., Systemy polityczne wybranych

państw Bliskiego Wschodu, Warszawa 2012.

• Państwo i polityka w Ameryce Łacińskiej. Zarys systemów

politycznych państw latynoamerykańskich, red. P. Łaciński,

Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

SPAAAm_W01, SPAAAm_W02, SPAAAm_W03, SPAAAm_U01, SPAAAm_U02, SPAAAm_K01

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na ćwiczeniach + referat + kolokwium

Zakres tematów:

Systemy polityczne wybranych państw:

Chin, Japonii, Korei Północnej oraz Południowej, Indii, Afganistanu, Iraku, Syrii, Egiptu, Tunezji, Nigerii, Brazylii, Chile, Wenezueli – z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju, a także sytuacji geopolitycznej w regionie.

Zasady omawiania poszczególnych systemów politycznych:

zasady ustrojowe zawarte w konstytucji, zakres uprawnień poszczególnych instytucji państwa (głowa państwa, parlament, rząd), aktualna sytuacja polityczna w kraju (ostatnie wybory, główne partie polityczne, nazwiska najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne), otoczenie systemu politycznego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala 212
Piotr Walewicz 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)