Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie BHP 1200-Bt11BHP-Sp
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: Czasopisma z zakresu BHP:
miesięcznik Kodeks Pracy w praktyce.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

B. Rączkowski, BHP w praktyce, ODDK Gdańsk 2016

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974, Kodeks Pracy ( aktualny obowiązujący na dany rok )

Efekty uczenia się:

W1 - posiada podstawową wiedzę z zakresu ustawodawstwa obowiązującego w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy prawa

krajowego i międzynarodowego

W2 - ma uporządkowaną teoretycznie wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy

W3 - posiada podstawową wiedzę o czynnikach środowiska pracy oraz ich zagrożeniach i profilaktyce

W4 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw ergonomii, jej zadań oraz higieny pracy

W5 - ma uporządkowaną wiedzę o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych

W6 - zna zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i ochrony przeciwpożarowej

U1 - potrafi zastosować zasady ergonomii w życiu i pracy zawodowej

U2 - potrafi zastosować zasady BHP na stanowisku pracy

U3 - potrafi postępować w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na szkoleniu.

Zakres tematów:

Wybrane regulacje prawne, elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy, czynniki środowiska pracy oraz ich zagrożenia i profilaktyka,

wypadki przy pracy, ochrona przeciwpożarowa, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:45, (sala nieznana)
Zbigniew Dziamski 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)