Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Design management 1000-ISP-B35DM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kall J., Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2. Neumeier M., Odwracanie marki, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2017.
3. Tesławski M., Praktyka brandingu, Wydawnictwo Słowo i Myśli, Lublin 2017.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

1. Kłeczek R., Sagan A., Kall J., Zarządzanie marką, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Wheeler A., Kreowanie marki. Przewodnik dla menedżerów marki, PWN, Warszawa 2010.

3. Tesławski M., Projektowanie strategii silnej marki, Wydawnictwo Słowo i Myśli, Lublin 2017.

Efekty uczenia się:

W1: Zna terminologię i podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania silną marką. K_W01, K_W02, K_W05

W2: Posiada wiedzę w zakresie prawnych aspektów zarządzania marką. K_W05, K_W06, K_W07, K_W10

W3: Ma wiedzę na temat zarządzania i specyfiki strategii marki na rynku instytucjonalnym. K_W01, K_W06, K_W11

U1: Posiada podstawowe umiejętności dokonania podziału i opisu narzędzi kształtowania silnej marki. K_U01, K_U02

U2: Wykorzystuje nabytą wiedzę w procesie kreowania marki przy zastosowaniu Internetu i nowoczesnych technologii. K_U02, K_U04, K_U05, K_U06

U3: Potrafi dokonać oceny zjawisk wpływających na kształtowanie silnej marki oraz podejmować decyzje związane z działaniami pozycjonowania marki. K_U01, K_U03, K_U06, K_U12

K01: Potrafi samodzielnie uaktualniać i rozszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania marką. Rozumie potrzebę rozwoju i nowoczesnego zarządzania sferą publiczną. K_K01, K_K03

K02: Wykazuje aktywność i wrażliwość. Potrafi znaleźć najlepsze rozwiązanie zgodnie z prawem, zasadami gospodarki i etyką zawodową. K_K04

K03: Umie współdziałać i chętnie uczestniczy w projektach zespołowych składających się ze specjalistów z różnych dziedzin i obszarów . K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń. Zaliczenie pisemne w formie opisowej. Z zaliczenia mogą być zwolnieni studenci, którzy z ćwiczeń uzyskali ocenę 5.

Kryteria ocen (w %):

<100 - 95> – 5,0

(95 - 90> – 4,5

(90 - 80> – 4,0

(80 - 65> – 3,5

(65 - 50> – 3,0

Zakres tematów:

1. Podstawowa terminologia z zakresu zarządzania silną marką. Geneza marek. Pojęcie marki i znaku towarowego. Funkcje marki. Atrybuty silnej marki.

2. Prawne aspekty zarządzania marką. Ochrona dóbr osobistych oraz znaków towarowych. Zasady uczciwego konkurowania. Prawa autorskie.

3. Podstawowe decyzje w zakresie podejmowania zarządzania marką. Elementy zarządzania marką. Strategie sprzedaży. Rola marki w strategii konkurowania. Sposoby pozyskiwania marek. Portfel marek instytucji. Grupy docelowe marki. Pozycjonowanie i repozycjonowanie marki. Decyzje w poszczególnych etapach cyklu życia marki.

4. Zarządzanie marką na rynku instytucjonalnym. Pojęcie i klasyfikacja instytucji. Determinanty zarządzania marką na rynku instytucjonalnym. Specyfika strategii marki rynku instytucjonalnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 10
Marcin Skinder 23/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Ogińskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)