Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe 1300-Fz24PO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. B. Stroustrup, Język C++, WNT, 2000.
2. http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna
Literatura:

1. B. Eckel, C. Allison, Thinking in C++: edycja polska. T.2, Helion, 2004.

2. J. Grębosz, Symfonia C++ standard, Oficyna Kallimach, 2008.

3. J. Grębosz, Pasja C++, Oficyna Kallimach, 2003

Efekty uczenia się:

- zna podstawy języków programowania oraz strategii tworzenia programów komputerowych obiektowo-zorientowanych (P1_W01)

- zna podstawowe zastosowania narzędzi informatycznych w fizyce (P1_W02)

- potrafi pisać proste programy strukturalne i obiektowe, w szczególności pozwalające na budowanie narzędzi informatycznych przydatnych w problemach fizycznych (P1_U01)

- potrafi pracować w zespole (P1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę: napisanie i poprawne uruchomienie programu komputerowego w wybranym na wykładzie i laboratorium języku obiektowo zorientowanym

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student wykazuje dogłębną znajomość podstaw języka programowania obiektowo zorientowanego; potrafi biegle stosować tę wiedzę do napisania i uruchomienia prostego programu komputerowego realizującego wszystkie podane wymagania.

Ocena dobra: Student wykazuje dużą znajomość podstaw języka programowania obiektowo zorientowanego; potrafi swobodnie stosować tę wiedzę do napisania i uruchomienia prostego programu komputerowego realizującego 50% wszystkich podanych wymagań

Ocena dostateczna: Student wykazuje podstawową znajomość podstaw języka programowania obiektowo zorientowanego; potrafi stosować tę wiedzę w stopniu wystarczającym do napisania prostego programu komputerowego realizującego 30% wszystkich podanych wymagań

Ocena niedostateczna: Student nie osiągnął standardów opisanych przy pomocy powyższych deskryptorów

Zakres tematów:

1. Klasy

1.1. Składowe struktury i klasy; kontrola dostępu do składowych

1.2. Konstruktory i destruktory

2. Obiekty

2.1. Konstrukcja i destrukcja obiektów

2.2. Konstruktor kopiujący i przypisanie kopiujące

3. Przeciążanie operatorów

3.1. Podstawowe reguły przeciążania operatorów

3.2. Funkcje operatorowe; funkcje zaprzyjaźnione

4. Dziedziczenie

4.1. Klasy podstawowe i pochodne; składowe chronione

4.2. Konstruktory i destruktory w warunkach dziedziczenia

5. Hierarchia klas

5.1. Dziedziczenie jednokrotne

5.2. Dziedziczenie wielokrotne

5.3. Ryzyko wieloznaczności; klasy wirtualne

6. Polimorfizm

6.1. Funkcje wirtualne

6.2. Funkcje czysto wirtualne; klasy abstrakcyjne

7. Szablony funkcji

7.1. Deklaracja szablonu funkcji; generacja klasy szablonowej

7.2. Funkcje specjalizowane

8. Szablony klas

8.1. Deklaracja szablonu klas; generacja klasy szablonowej

8.2. Specjalizowane klasy szablonowe

8.3. Szablony klas w warunkach dziedziczenia

9. Operacje wejścia/wyjścia

9.1. Strumienie; operatory >> i <<

9.2. Klasy obsługujące operacje we/wy

10. Obsługa sytuacji wyjątkowych

10.1. Wykrycie sytuacji wyjątkowej

10.2. Blok try i catch; instrukcja throw

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 9
Piotr Malinowski 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)