Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe 1300-Fz24PO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Nicolai M. Josuttis, C++. Biblioteka standardowa. Podręcznik Programisty, Wydanie II, HELION 2014
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Pisanie programów komputerowych ilustrujących materiał przedstawiony na wykładzie i na laboratorium
Literatura:

1. Bjarne Stroustrup, Programowanie. Teoria i Praktyka z wykorzystaniem C++, HELION, 2010

2. Bjarne Stroustrup, Kompedium wiedzy. Wydanie IV, HELION 2014

Efekty uczenia się:

- zna podstawy języków programowania oraz strategii tworzenia programów komputerowych obiektowo-zorientowanych (P1_W01)

- zna podstawowe zastosowania narzędzi informatycznych w fizyce (P1_W02)

- potrafi pisać proste programy strukturalne i obiektowe, w szczególności pozwalające na budowanie narzędzi informatycznych przydatnych w problemach fizycznych (P1_U01)

- potrafi pracować w zespole (P1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczające:

napisanie programów sprawdzających nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu programowania obiektowego

Kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra: Student potrafi biegle pisać programy w zakresie przewidzianym w sylabusie

Ocena dobra: Student potrafi dobrze pisać programy w zakresie prze-widzianym w sylabusie

Ocena dostateczna: Student potrafi pisać programy w zakresie przewidzianym w sylabusie

Ocena niedostateczna: Student nie potrafi pisać programów w zakresie przewidzianym w sylabusie

Zakres tematów:

1. Klasy i obiekty, pola, metody, wskaźnik this,

2. Dynamiczne zarządzanie pamięcią w C++

3. Konstruktory i Destruktory

4. Operacje wejścia wyjścia w C++

5. Przeciążanie funkcji i operatorów

6. Dziedziczenie jednokrotne i wielokrotne

7. Polimorfizm i metody wirtualne oraz klasy abstrakcyjne

8. Wzorce funkcji i klas

9. Klasyczna obsługa błędów C oraz wyjątki C++

10. Przestrzenie nazw

11. Biblioteka standardowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 14:30 - 16:00, sala 013
Piotr Malinowski 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)