Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 1300-Fz24OWI-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: zbiór podstawowych przepisów:
1. Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883r Dz. U. z 1975
2. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej Dz. U. Nr 49 z 2001
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 80 z 2000
Domańska-Baer, Bałczewski W., Badania patentowe, MEN, 1995

Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
wykład kursowy
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Maklasiński Z., Prawo własności przemysłowej, Komentarz, Urząd Patentowy RP 2001

2. Kotarba W., Zarządzanie wiedzą chronioną w przedsiębiorstwie, ORGMASZ 2001

3. Mankiewicz J., Międzynarodowe operacje licencyjne w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, PWN, 1976

4. Kaczanowski J., Funkcje i ochrona prawa znaków towarowych, PWN, 1976

5. Nowińska E., Promińska U., du Wall M., Prawo Własności Przemysłowej, LexisNexis 2011.

Promińska U., Prawo Własności Przemysłowej, Difin, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

K_W10

K_W11

K_U10

K_K04

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą uzyskania zaliczenia jest pozytywny wynik kolokwium.

Ocena kolokwium wynika ze stopnia opanowania efektów kształcenia według przyjętych progów procentowych:

0-50% – niedostateczny (2)

51-60% – dostateczny (3)

61-70% – dostateczny + (3,5)

71-80% – dobry (4)

81-90% – dobry + (4,5)

91-100% – bardzo dobry (5)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 10:45, sala 101 Lab
Joanna Paciorek-Sadowska 1/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)