Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Animacja kultury muzycznej 1600-EA-PZA24AKM-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Podaj dalej. 100 pomysłów młodych menadżerów kultury, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "ę", warszawa 2010
2. Liczne portale internetowe
3. Filmy na You Tube
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, ćwiczenia, dyskusja, prezentacje multimedialne, praca z książką, realizacja projektu
Literatura:

1. Milena Dragicevic-Sesić, Branimir Stojković, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, NCK, Warszawa 2010

2. Dzierżymir Jankowski, Pedagogika kultury, Kraków 2006

3. Małgorzata Latoch-Zielińska, Animacja działań kulturalnych, Fundacja "Muzyka jest dla wszystkich" Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu zarządzania instytucjami kultury

Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów oraz specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł

Posiada popartą doświadczeniem, pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, w tym w działalności pedagogicznej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, prace ćwiczeniowe, projekt zaliczeniowy, Egzamin - prezentacja własnego projektu animacyjnego

Zakres tematów:

11. Projekt animacyjny

a) elementy składowe

b) analiza przykładowych projektów

c) organizacja projektu

d) ewaluacja projektu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 9:15 - 10:45, sala 232
Anna Janosz 12/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)