Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin 1200-Bt23Br-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Ratledge C. (red.), 2011 (2015). Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z dn. 22 czerwca 2001r.
http://gmo.mos.gov.pl ;
http://ec.europa.eu/;
http://www.isaaa.org/ ;
http://gmo.ekoportal.pl

Metody dydaktyczne - inne: Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja. Zastosowanie technik turoringu akademickiego (case study, drzewo problemów) celem zwiększenia kompetencji społecznych i umiejętności krytycznego spojrzenia na problematykę biotechnologii roślin.
Literatura:

Malepszy S. (red.), 2009. Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Michalik B. (red.), 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin, Wydawnictwo DRUK S.C., Kraków

Ratledge C. (red.), 2011 (2015). Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03

U02

K01, K02

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin - ocena wg kryteriów:

50% do 60% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna

>60% do 70% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna plus

>70% do 80% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra

>80% do 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra plus

>90% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

• Postęp hodowlany a tworzenie nowych odmian i produkcja roślinna.

• Transformacja genetyczna komórek roślinnych.

• Hodowla odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych i techniki wykrywania GMO

• Modyfikacje cech rozwojowych roślin.

• Modyfikacje cech jakościowych roślin.

• Wykorzystanie roślin transgenicznych w badaniach funkcji genów; identyfikacja metabolitów.

• Indukcja roślinnych mechanizmów obronnych.

• Otrzymywanie roślin o podwyższonej tolerancji na stresy abiotyczne.

• Otrzymywanie roślin odpornych na stresy biotyczne.

• Technologie upraw molekularnych.

• Hodowla roślin genetycznie zmodyfikowanych a ochrona bioróżnorodności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:15 - 13:45, sala 116 (PS)
Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)