Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia roślin 1200-Bt23Br-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Michalik B. (red.), 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin, Wydawnictwo DRUK S.C., Kraków
Ratledge C. (red.), 2011 (2015). Podstawy biotechnologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna i dyskusja wprowadzający w tematykę poszczególnych zajęć. Wykorzystanie technik tutoringu akademickiego (case study, koło zainteresowań, drzewo problemów, esej, informacja zwrotna) celem aktywizowania studentów. Aktywne uczestnictwo w wykonywaniu doświadczeń z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego (doświadczenia wykonywane przez studentów indywidualnie i w zespołach, demonstracje niektórych doświadczeń przez osobę prowadzącą).
Literatura:

Malepszy S. (red.), 2009. Biotechnologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03

U01, U03

K01, K02

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium - ocena wg kryteriów:

50% do 60% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna

>60% do 70% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna plus

>70% do 80% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra

>80% do 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra plus

>90% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra

oraz aktywność i pozytywna średnia z ocen poszczególnych protokołów doświadczalnych

Zakres tematów:

• Parametry oceny efektywności regeneracji i transformacji roślin w kulturach in vitro. Jakość roślin uzyskiwanych metodami biotechnologicznymi.

• Monitoring mikrobiologiczny podczas namnażania tkanek.

• Zastosowanie mikroorganizmów w celach poprawy jakości roślin uzyskiwanych w warunkach in vitro - biotyzacja. Produkcja inokulum. Zastosowanie grzybów mykoryzowych do ochrony środowiska.

• Zależności oddziaływania podstawowych grup hormonów roślinnych na organogenezę.

• Kultura kalusa i zawiesin.

• Techniki konserwacji zasobów genowych w warunkach in vitro.

• Mutageneza w kulturze in vitro.

• Transformacja genetyczna roślin.

• Analiza jakościowa i ilościowa metabolitów uzyskiwanych w warunkach in vitro.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:00 - 14:45, sala 3 (PS)
Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska 5/5 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)