Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemów komputerowych 1300-Inf11ASK-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. D. Farbaniec: Asembler. Programowanie, Helion 2019.
2. P. Gałka, P. Gałka: Podstawy programowania mikrokontrolera 8051, PWN 2012.
3. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/stud/PNP/wykl-04-instr8051.pdf (1.09.2019)
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. L. Null, J. Lobur: Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Helion 2004.

2. A.S. Tanenbaum: Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion 2006.

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Pojęcia organizacji komputera i architektury komputera. Wstęp do algebry Boole’a i analiza pracy układów logicznych wchodzących w skład ALU. Systemy kodowania liczb binarnych. Układy funkcjonalne komputera. Organizacja komputera na poziomie asemblera: reprezentacje instrukcji, danych i kodów, metody adresowania. Systemy wymiany (translacji) informacji, analiza kodów binarnych. Pamięć podstawowa (rejestry), wewnętrzna i zewnętrzna komputera, wymiana informacji oraz zarządzanie pamięciami na poziomie procesora. Realizacja operacji arytmetyczno-logicznych przez procesor w oparciu o elementy logiczne. Magistrale i interfejsy oraz urządzenia peryferyjne - konstrukcja, realizacja, typy. Operacje wejścia-wyjścia. Wieloprocesorowość i architektury alternatywne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 10:00 - 11:30, sala 02
Maciej Piechowiak 89/98 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)