Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemów komputerowych 1300-Inf11ASK-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. D. Farbaniec: Asembler. Programowanie, Helion 2019.
2. P. Gałka, P. Gałka: Podstawy programowania mikrokontrolera 8051, PWN 2012.
3. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasiu/stud/PNP/wykl-04-instr8051.pdf (1.09.2019)
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

1. L. Null, J. Lobur: Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych, Helion 2004.

2. A.S. Tanenbaum: Strukturalna organizacja systemów komputerowych, Helion 2006.

Efekty uczenia się:

U1, U2

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen z kolokwium (pisemne) oraz kodów źródłowych tworzonych na zajęciach aplikacji

Zakres tematów:

Kodowanie wartości w dowolnych systemach pozycyjnych. Transformacje pozycyjnych systemów kodowania na systemy alternatywne. Działania arytmetyczne i logiczne w binarnych systemach kodowania wartości logicznych. Analiza prostych programów wykorzystujących operacje arytmetyczne i logiczne oraz przesłania między rejestrami, a pamięcią dla mikrokontrolera 8-bitowego. Wykorzystanie aplikacji systemowej DEBUG do analizy struktury i konstrukcji kodów rozkazowych na poziomie asemblera: wymiana informacji pomiędzy procesorem a otoczeniem, wymiana informacji wewnątrz procesora. Charakterystyki typów adresacji pamięci DRAM, analizy kodów i danych systemowych. Charakterystyka kodów rozkazowych operacji przesłań, przypisania i eksportu danych. Konstrukcja prostych sekwencji kodów z wykorzystaniem asemblera bez/oraz z powiązaniem programów przerwań systemowych (obsługa klawiatury, karty graficznej, portów I/O). Analiza pracy systemu operacyjnego z wykorzystaniem asemblera ( do poziomu aktywacji systemu operacyjnego na poziomie architektury 16-bitowej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:00, sala 110 (PS)
Wojciech Dobrosielski 16/16 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:45, sala 110 (PS)
Wojciech Dobrosielski 11/16 szczegóły
3 każda środa, 14:30 - 16:00, sala 110 (PS)
Janusz Łukowski 12/16 szczegóły
4 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 110 (PS)
Janusz Łukowski 16/16 szczegóły
5 każdy wtorek, 11:45 - 13:15, sala 110 (PS)
Janusz Łukowski 17/17 szczegóły
6 każda środa, 12:45 - 14:15, sala 111 (PS)
Janusz Łukowski 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)