Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości 1300-Inf11PPrz-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 1998 2. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1989 3. Wilczyński W., Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku, Warszawa 1998 4. Zbiegień-Maciąg L., Marketing personalny, Warszawa 2002 5. Żurawik B., Żurawik W., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

- Bielski I. Marketing 2000, Warszawa 2000 - Cialdini R. Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994 - Drucker P. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992 - Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa 1992 - Garbarsk L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, Warszawa 2001 - Gregorczyk W., Strategie marketingowe w banku, Warszawa 1997 - Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa1996 - Kall J., Reklama, Warszawa 1994 - Kotler Ph., Marketing Management, New York 1997 · Kramer T., Podstawy marketingu, Warszawa 2000 · McGinnis A. L. Sztuka motywacji, Warszawa 1998 · Mruk H., Podstawy marketingu, Poznań 1994

Efekty uczenia się:

U1, U2, W4

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium max. 10 pkt.

5-6 pkt., dst, dst+

7-8 pkt., db, db+ 9-10 pkt. bdb

Zakres tematów:

1. Jednostka ludzka w gospodarce rynkowej 2. Przedsiębiorczość - podstawowa terminologia, 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna. 4. Konflikt w organizacji i sposoby rozwiązywania konfliktów. 5. Wady i zalety pracy zespołowej 6. Stres i wypalenie zawodowe 7. Norma prawna a zachowania zgodne z regułami moralnymi i obyczajowymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala 7
Grzegorz Domek 23/33 szczegóły
2 każda środa, 16:30 - 18:00, sala 14
Grzegorz Domek 33/33 szczegóły
3 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala 6
Grzegorz Domek 33/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)