Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne 1300-Inf-SS47RSPW-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. C. Frąc, O sygnałach bez całek, Radmor, 2012,
2. J. Barzykowski (red.): Współczesna metrologia - wybrane zagadnienia, WNT 2004, rozdz. 7: W. Tlaga, W. Winiecki "Systemy Pomiarowe".
3. W. Winiecki: "Organizacja Komputerowych Systemów Pomiarowych", OWPW 2006.
4. T. Pavlidis, „Grafika i przetwarzanie obrazów. Algorytmy”, (Seria: Biblioteka Inzynierii Oprogramowania), WNT, Warszawa 1987.
5. R. Tadeusiewicz, Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa 1992.
6.Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. W. Tlaga, W. Winiecki, Systemy pomiarowe, „Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane”, WNT 2004,

2. W. Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKiŁ, 2006,

3. T. Ulm, Structural Health Monitoring (SHM) A new interdisciplinary approach to damage detection in mechanical structures, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 55 (9), ss. 703 – 706, 2009 (wersja w formacie pdf dostępna na stronie internetowej czasopisma - http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=1344)

4. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl

5. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997, (książka w formacie pdf dostępna pod adresem http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/index.php

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, K1.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe, skala ocen 2-5; Na zaliczenie wymaga się co najmniej 50% punktów.

Zakres tematów:

1. Wstęp. Klasyfikacja systemów pomiarowych, pomiarowo-kontrolnych i wizyjnych;

2. Podstawowe struktury rozproszonych systemów pomiarowych (RSP);

3. Elementy przetwarzania, akwizycji i kondycjonowania sygnałów;

4. Sensory pomiarowe, układy wielosensoryczne, sieci sensoryczne;

5. Pomiarowe przyrządy autonomiczne i modułowe, karty generowania i akwizycji sygnałów, multipleksery, interfejsy pomiarowe;

6. Przetwarzanie sygnałów, analiza i rozpoznawanie obrazów; zadania systemu wizyjnego, lokalizacja i rozpoznawanie obiektów;

7. Modele komunikacji RSP; Przewodowe RSP (wydłużacze, magistrale, modemy, sieci komputerowe); Bezprzewodowe RSP (łącza na promieniowanie podczerwone, Bluetooth, sieci WLAN, radiomodemy, telefonia komórkowa GSM, telefonia ruchoma UMCS);

8. Zasady funkcjonowania sieciowych systemów pomiarowych (SSP); Architektura SSP; Metody realizacji SSP (zintegrowane środowiska, internetowe technologie); Technologie komunikacyjne w SSP (TCP/IP, ActiveX, DDE, DDE w sieci, DataSocket, UDP, inne);

9. Rozproszone systemy pomiarowe, wizyjne w monitorowaniu, kontroli jakości, sterowaniu zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 6
Mariusz Kaczmarek 39/41 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)