Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozproszone systemy pomiarowe i wizyjne 1300-Inf-SS47RSPW-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Barzykowski (red.): Współczesna metrologia - wybrane zagadnienia, WNT 2004, rozdz.
2. W. Winiecki: "Organizacja Komputerowych Systemów Pomiarowych", OWPW 2006.
3. T. Pavlidis, „Grafika i przetwarzanie obrazów. Algorytmy, (Seria: Biblioteka Inżynierii Oprogramowania), WNT, Warszawa 1987.
4. R. Tadeusiewicz, Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa 1992.
5. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl
6. Materiały internetowe Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej – http://www.ikb.poznan.pl
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, instrukcje do zajęć,
Literatura:

1. W. Tlaga, W. Winiecki, Systemy pomiarowe, w „Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane”, WNT 2004

2. W. Nawrocki, Rozproszone systemy pomiarowe, WKiŁ, 2006

3. T. Ulm, Structural Health Monitoring (SHM) A new interdisciplinary approach to damage detection in mechanical structures, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 55 (9), ss. 703 – 706, 2009 (wersja w formacie pdf dostępna na stronie internetowej czasopisma - http://www.pak.info.pl/index.php?menu=artykulSzczegol&idArtykul=1344)

4. Raporty branżowe: Systemy Wizyjne http://systemy-wizyjne.raport.xtech.pl

5. R. Tadeusiewicz, Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków 1997, (książka w formacie pdf dostępna pod adresem http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/index.php

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3, U4.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawozdań z wykonanych projektów i/lub ze sprawdzianów

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych, zasady bezpieczeństwa (BHP), określenie wymagań do zaliczenia przedmiotu, omówienie planu ćwiczeń.

2. Ćwiczenia z podstawowych zagadnień analizy i przetwarzania sygnałów i obrazów (ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem pakietu Matlab uzupełnionego o Signal Processing Toolbox oraz Imane Processing Toolbox),· Podstawowe metody przetwarzania sygnałów (Operacje punktowe i kontekstowe na obrazach, Operacje arytmetyczne liniowe i nieliniowe, histogram obrazu, Filtracja liniowa i nieliniowa w dziedzinie przestrzennej oraz w dziedzinie częstotliwości, Segmentacja obrazu, podstawowe metody detekcji krawędzi, pomiaru obiektów i ich kształtu).

3. Ćwiczenia z podstawowych zagadnień programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych w środowisku Labview,

4. Zapoznanie z tradycyjnymi i wirtualnymi systemami pomiarowymi (czujniki, interfejsy, karty pomiarowe i inne),

5. Ćwiczenia z rozproszonymi systemami pomiarowo-wizyjnymi (Rozproszony system monitoringu warunków klimatycznych np. temperatury, wilgotności z wykorzystaniem platformy Arduino. Monitorowanie stanu technicznego elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem zestawu tensometrów elektrooporowych. Rozproszony laboratoryjny system wizyjny. Realizacja przykładowego rozproszonego systemu wizyjnego opartego na kamerach internetowych do monitoringu obiektu w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:30 - 10:45, sala 4
Michał Pakuła, Radosław Drelich 11/13 szczegóły
2 każdy wtorek, 11:45 - 14:00, sala 4
Michał Pakuła, Radosław Drelich 14/14 szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 15:30, sala 4
Michał Pakuła, Radosław Drelich 14/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)