Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy i struktury danych 1300-Inf2AiSD-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Algorytmy i struktury danych, L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.
2. Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Pearson Education 2014.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie / code review, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

1. Wprowadzenie do algorytmów, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004.

2. Kombinatoryka dla programistów, W. Lipski, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W03, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U25, K_U26, K_U27

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01, K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolokwium na ocenę pozytywną

Zakres tematów:

1. Maszyna Turinga, maszyna RAM

2. Złożoność obliczeniowa (notacja asymptotyczna)

3. Algorytmy sortujące (sortowanie bąbelkowe, przez wstawianie, przez wybieranie, przez scalanie, sortowanie szybkie, przez kopcowanie)

4. Struktury danych (stos, kolejka. lista, drzewo, kopiec)

5. Algorytmy grafowe (np. przechodzenie po grafie, poszukiwanie najkrótszej drogi w grafie – algorytm Dijkstry)

6. Algorytmy kombinatoryczne (np. algorytmy generujące permutacje, kombinacje)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 13:30, sala 112A (PS)
Bartosz Paprocki, Mariola Marciniak 13/ szczegóły
2 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 14:00 - 16:15, sala 112A (PS)
Bartosz Paprocki, Mariola Marciniak 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)