Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura Młodej Polski 1000-FP23MP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Teksty źródłowe:


W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wrocław 1979.
S. Brzozowski, Płomienie; Dębina; Legenda Młodej Polski
K. Irzykowski, Pałuba, oprac. A. Budrecka, Wrocław 1981.
J. Kasprowicz, Wybór poezji, oprac. J.J. Lipski, Wrocław 1973.
M. Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996.
B. Leśmian, Wybór poezji, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1983.
T. Miciński, Wybór poezji, oprac. W. Gutowski, Kraków 1999.
T. Miciński, Poematy prozą, oprac. W Gutowski, Kraków 1985.
T. Miciński, Xiądz Faust, oprac. W. Gutowski, Kraków 2008.
B. Ostrowska, Poezje wybrane, Warszawa 1975.
K. Przerwa-Tetmajer, Poezje wybrane, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1968; Wybór poezji. Wstęp i komentarz I. Sikora, Wrocław 1991.
S. Przybyszewski, Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1966.
S. Przybyszewski, Poematy prozą, oprac. E. Matuszek, Kraków 2003.
W. S. Reymont, Ziemia obiecana, oprac. M. Popiel, Wrocław 1996.
L. Staff, Wybór poezji, oprac. M. Jastrun, Wrocław 1985.
S. Wyspiański, Wyzwolenie; Noc listopadowa.
K. Zawistowska, Utwory zebrane, oprac. L. Kozikowska-Kowalik, Kraków 1982
S. Żeromski, Wybór opowiadań, oprac. A. Hutnikiewicz, Wrocław 1971.
S. Żeromski, Ludzie bezdomni.
S. Żeromski, Popioły, oprac. J. Paszek, Wrocław 1996Literatura uzupełniająca. Opracowania i syntezy

J. Bajda, Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Warszawa 2003.
E. Boniecki, Struktura „nagiej duszy”, Warszawa 1993.
M. Głowiński, J. Sławiński, Studia o Leśmianie, Warszawa 1971.
M. Głowiński, Zaświat przedstawiony, Warszawa 1981.
W. Gutowski, Konstelacja Przybyszewskiego, Toruń 2008.
W. Gutowski, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2002.
W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Kraków 1997.
W. Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski, Kraków 2001.
B. Helbig-Mischewski, Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej, Kraków 2010.
A.Hutnikiewicz, Żeromski, Warszawa 1987.
M. Kurkiewicz, W labiryntach konwencji. O prozie Tadeusza Micińskiego, Bydgoszcz 2004.
J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966.
T. Makowiecki, Poeta – malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1969.
G. Matuszek, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny, Kraków 2008.
J. Nowakowski, Wyspiański. Studia o dramatach, Kraków 1972.
M. Podraza-Kwiatkowska, Wolność i transcendencja, Kraków 2001.
M. Popiel, Oblicza wzniosłości: estetyka powieści młodopolskiej, Kraków 1999.
A. Rossa, Impresjonistyczny świat wyobraźni, Kraków 2003.
P. Siemaszko, Szkielet z kosą i "białoskrzydła mgła dziewicza. O młodopolskiej wyobraźni alegorycznej, [w:] Młodopolska synteza sztuk, Toruń 2010.
P. Siemaszko, Od akademizmu do ekspresjonizmu. Sugestie pikturalne w poezji polskiej końca XIX i początków XX wieku, Bydgoszcz 2007.
M. Stala, Pejzaż człowieka, Kraków 1994.
Studia o Tadeuszu Micińskim, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1979.
J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. Próba przekroju. Warszawa 1964.
M. Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków 1981.


Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: -
Literatura:

A.Hutnikiewicz, Młoda Polska.

Obraz literatury polskiej. Literatura okresu Młodej Polski, t. 1- 4.

M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski.

M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski.

Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska.

K. Wyka, Modernizm polski, t. 1 i 2.

Efekty uczenia się:

W01 Definiuje podstawowe terminy z zakresu literatury Młodej Polski (W02)

W02 Rozpoznaje i charakteryzuje podstawowe elementy wiedzy z zakresu literatury Młodej Polski (W03)

U 01 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze z zakresu literatury Młodej Polski K_U03.

U02 Stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu kultury polskiego modernizmu i języka literatury młodopolskiej (K_U04)

K01 Przyjmuje role konieczne do efektywnego współdziałania z grupą (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

student wymienia i charakteryzuje najważniejsze nurty i tendencje literackie epoki oraz omawia twórczość wybranego twórcy.

Na ocenę dobrą:

student wymienia i wnikliwie charakteryzuje najważniejsze nurty i tendencje literackie epoki, wskazuje ich przedstawicieli oraz charakteryzuje dokonania wskazanych twórców.

Na ocenę bardzo dobrą:

student wymienia i wnikliwie charakteryzuje nurty i tendencje literackie epoki, uwzględniając kontekst filozoficzny i kulturowy, wskazuje przedstawicieli poszczególnych nurtów, opisuje ich dokonania łącznie z pogłębioną interpretacją wskazanych utworów literackich.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne.

2. Młoda Polska jako formacja kulturowa.

3. Programy i manifesty literackie Młodej Polski.

4. Nurt dekadencki i nurt odrodzeńczy. Nastroje i światopoglądy przełomu wieków.

5. Estetyki polskiego modernizmu.

6. Młodopolskie alegorie.

7. Młodopolski symbolizm.

8. Literatura młodopolskiego impresjonizmu.

9. Młodopolski preekspresjonizm.

10. Młodopolski neoklasycyzm i parnasizm.

11. Nurt franciszkański w liryce Młodej Polski

12. Tendencje naturalistyczne w literaturze Młodej Polski.

13. Młodopolska liryka rewolucyjna.

14. Młodopolska krytyka literacka i artystyczna.

15. Dorobek literacki Młodej Polski. Podsumowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:00 - 10:30, sala 21
Piotr Siemaszko 7/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Jagiellońskiej
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)