Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika 1000-FP-N23PedNE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Babula S. (2012). Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co: W: G. Mazurkiewicz (red.), "Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy" (s. 297-310). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nowosad I., Szymański M. J. (red.). (2001). "Nauczyciele
i rodzice. Współpraca w wychowaniu". Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: wykład, dyskusja, wykorzystanie narzędzi informatycznych w zakresie kontaktu ze studentami. Udostępnienie autorskich materiałów w sieci oraz przekazywanie wybranych treści z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Wykorzystanie w pracy ze studentami narzędzi tutorskich: kontrakt,
Literatura:

Appelt K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), "Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa" (s. 259-301). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Brzezińska A. I., Lutomski G., Smykowski B. (red.). (1995). "Dziecko wśród rówieśników i dorosłych". Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Filipiak E., Szymczak J. (2014). Edukacja szkolna. Środkowy wiek szkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Seria III Edukacja. Tom 4, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Filipiak E., Lemańska-Lewandowska E. (2014). Opieka i wychowanie. Środkowy wiek szkolny. W: A. I. Brzezińska (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Seria II Opieka i wychowanie. Tom 4, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Janowski A. (2002). Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa: FRASZKA EDUKACYJNA.

Wiliński P. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: A. I. Brzezińska (red.), "Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa" (s. 259-301). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Pedagogika. Podręcznik akademicki. B. Śliwerski, Z. Kwieciński, Warszawa 2019

Tchorzewski A., Wstęp do teorii wychowania. Kraków 2018

Efekty uczenia się:

W01

W02

W03

Metody i kryteria oceniania:

1. Notatka macierzowa [terminologia specyficzna dla pedagogiki; korelacje i zależności pomiędzy poszczególnymi problemami] (W01, W02) - semestr pierwszy

2. Egzamin ustny lub pisemny [odpowiedź na wylosowane pytania] (W01, W02, W03) - semestr drugi

Zakres tematów:

1. Wychowanie i jego istota, cele, sytuacje, proces wychowania.

2. Nieprawidłowości wychowania: błędy, pseudowychowanie, dewiacje.

3.Projektowanie drogi uczenia się uczniów (proces uczenia się; zadania rozwojowe a cele edukacji w drugim etapie kształcenia; modele i strategie pracy z uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej; rola i zadania nauczyciela; wspieranie ucznia w adaptacji w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej; program szkolny)

4. Poznawanie uczniów – indywidualności tworzących zespół klasowy (nauczyciel jako diagnosta środowiska dydaktyczno-wychowawczego; proces poznawania ucznia w celu tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego; współpraca nauczyciela z rodzicami ucznia oraz ze środowiskiem lokalnym; istota opracowywania i wykorzystywania gromadzonych danych; istota wybranych metod oraz technik poznawania ucznia i zespołu klasowego; dziedziny działań rozpoznawczych: wybrane właściwości psychiczne uczniów, wybrane zaburzenia w rozwoju; dynamika grupy uczniowskiej; postawy, aspiracje, wartości uczniów; motywacja do ucznia się; pozaszkolne zajęcia ucznia i jego środowisko społeczne)

5. Projektowanie działań opiekuńczo-wychowawczych (zadania rozwojowe a cele wychowania; konflikty z rówieśnikami; kryzys autorytetu rodzica i nauczyciela; konflikty z rodzicami i nauczycielami; pułapki opieki i wychowania; rola oraz zadania nauczyciela i wychowawcy: stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego uczniów, rozwiązywanie konfliktów, mediacje; społeczne otoczenie rodziny w procesie wychowania ucznia – szanse i zagrożenia: aspekt edukacyjny, agresja, uzależnienia, grupy nieformalne, przemoc)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 7:30 - 8:15, sala 244
Aldona Molesztak 7/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)