Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Umowy w obrocie gospodarczym 1400-Ek-FR35UG-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: - B. Gnela (red.), Prawo handlowe dla ekonomistów, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
-Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania -część ogólna, wyd. Beck, Warszawa 2014 (lub wydanie nowsze);
- Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. Beck, Warszawa 2017;


Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

A. Koch (red.), J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, wyd. Wolters Kluwer,Warszawa 2015 (lub wydanie nowsze: 2019).

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium; student udziela odpowiedzi na pytania punktowane 0,5 pkt lub 1 pkt w zależności od tego, czy wykazuje się wiedzą lub umiejętnościami w zakresie podstawowym czy pogłębionym; ocena zależy od tego, jaki procent możliwych do uzyskania punktów uzyskał student, tj. na ocenę dostateczną - nie mniej niż 50 % , na ocenę dostateczną plus - nie mniej niż 60 %, na ocenę dobrą - nie mniej niż 75 %, na ocenę dobrą plus - nie mniej niż 85 %, na ocenę bardzo dobrą - nie mniej niż 95%. Przy tym do otrzymania oceny pozytywnej (tj. co najmniej dostatecznej) konieczne jest, aby wśród pytań, na które student udzielił prawidłowej odpowiedzi, mieściły się zarówno pytania sprawdzające wiedzę, jak i pytania sprawdzające umiejętności.

Zakres tematów:

1. Umowy jako źródło zobowiązań. Pojęcie i rodzaje umów.

2. Zagadnienia ogólne dotyczące przygotowywania i zawierania umów.

3. Pojęcie umów handlowych i ogólna charakterystyka ich roli w praktyce obrotu.

4. Klasyfikacja umów handlowych.

5. Sposoby i formy zawierania umów w obrocie gospodarczym.

6 Wykonanie umów handlowych i odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu ich niewykonania.

7. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń wierzytelności w obrocie gospodarczym.

8. Wybrane typy umów w obrocie gospodarczym (w tym z zakresu: umów o pośrednictwo handlowe, umów dotyczących obrotu przedsiębiorstwami. umów w obrocie towarowym. umów w zakresie czynności bankowych, umów w zakresie inwestycji budowlanych. umów transportowych, umów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 19
Marek Mrówczyński 53/57 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)