Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka międzypowierzchni 1300-FZ23FM-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Harald Ibach. Physics of Surfaces and Interfaces. Springer Verlag 2006.
2. Hans Lüth. Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films. Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2010.
3. Peter Wiliams Atkins. Chemia fizyczna. PWN. Warszawa 2007.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Andrzej Oleś. Metody doświadczalne fizyki ciała stałego. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998

2. Paweł Szroeder. Fizyka powierzchni międzyfazowej węgli niskowymiarowych i roztworów jonowych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

W2, W4, W7, U4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów podczas egzaminu końcowego.

Kryteria ocen:

0-49% ndst

50-59% dst

60-69% dst+

70-79% db

80-89% db+

90-100% bdb

Zakres tematów:

Obszar międzyfazowy, potencjały elektryczne fazy

Heterogeniczna reakcja przeniesienia elektronu

Kryształy dwuwymiarowe na przykładzie grafenu

Granica międzyfazowa: struktura wody międzyfazowej, adsorpcja jonów, struktura międzyfazowa cieczy jonowych

Woltamperometria cykliczna, spektroskopia impedancji elektrochemicznej

Czujniki elektrochemiczne, kondensatory elektrochemiczne, ogniwa paliwowe

Termodynamika powierzchni, napięcie i energia powierzchniowa, równowagowy kształt kryształów

Krystalografia w dwóch wymiarach, relaksacja i rekonstrukcja, powierzchniowo czułe metody dyfrakcyjne: dyfrakcja elektronów niskoenergetycznych (LEED) i odbiciowa dyfrakcja elektronów wysokoenergetycznych (RHEED), zastosowanie promieniowania synchrtotronowego

Spektroskopie elektronowe, analizatory i detektory elektronów, spektroskopie fotoelektronów w zakresie promieniowania X (XPS) i nadfioletu UPS, spektroskopia elektronów Auger’a

Mikroskopie ze skanującą sondą: skaningowa mikroskopia i spektroskopia tunelowa (STM), mikroskopia sił atomowych (AFM), mikroskopia siły magnetycznej (MFM)

Procesy adsorpcji, adsorpcja fizyczna i chemiczna, izoterma Langmuira

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 17
Paweł Szroeder 5/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Powstańców Wielkopolskich 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)