Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium materiałów luminescencyjnych 1300-FZ23LML-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 4. G. H. Dieke, Spectra and Energy Levels of Rare Earth Ions in Crystals, Inter-science Publishers, New York, 1968.
5. Moi wykłady z przedmiotu „Spektroskopia defektów i domieszek”

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: Laboratorium – 14 prac zaliczeniowych, sprawdzenie sprawozdań z prac laboratoryjnych, praca z książką i literaturą, analiza pracy studenckiej w formie kolokwium
Literatura:

1. Phosphor Handbook, Ed. S. Shionoya, W.M. Yen, H. Yamamoto, 2006 CRC Press

2. G. Blasse, B. C. Grabmaier, Luminescent Materials, Springer-Verlag Berlin- Heidelberg, 1994

3. A. Kitai (Editor), Luminescent Materials and Applications, Willey, 2008.

Efekty uczenia się:

W02 - posiada wiedzę o najnowszych odkryciach fizycznych oraz współczesnych trendach rozwoju fizyki w zakresie luminescencji;

K_ W04_zna metody budowy modeli matematycznych , stosowane w zakresie luminescencji; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe prawa i twierdzenia oraz ich dowody

K_W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych i obserwacyjnych stosowanych w zakresie luminescencji;

K_W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej i pomiarowej w laboratorium materiałów luminescencyjnych

U01 potrafi przeprowadzać wyprowadzenia wzorów fizycznych w zakresie luminescencji

U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne oraz opracowywać wyniki tych badań z zakresu luminescencji i na tej podstawie wyciągać potrzebne wnioski

U04 - potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu luminescencji do innych dziedzin

K_U05 - zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu luminescencji znajdujące się na liście czasopism punktowanych i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi korzystać z naukowych baz danych

K_U08 - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia w zakresie luminescencji

K01 - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi organizować własny proces uczenia

K_K02 - posiada umiejętność pracy w grupie,

pełniąc w niej różne role w laboratorium materiałów luminescencyjnych

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium w formie 5 pytań z rożnych rozdziałów luminescencji materiałów (0.25); ocena średnia z 14 prac laboratoryjnych (0.75);

Zakres tematów:

1. Zajecie wstępne: wprowadzenie do przedmiotu – 1godzina

2. Pomiar widm photoluminescencji widm oraz wzbudzenia fotoluminescencji - 2 godziny;

3. Badanie temperaturowych zależności widm fotoluminescencji - 2 godziny;

4. Badanie zaników fotoluminescencji – 2 godziny;

5. Pomiar widm oraz wydajności katodoluminescencji materiałów – 2 godziny;

6. Pomiar luminescencji stymulowanej termicznie (TSL) - 2 godziny

7. Pomiar widm termoluminescencji rozdzielczej spektralnie - 2 godziny

8. Pomiar wydajności scyntylacyjnej materiałów - 2 godziny;

9. Pomiar zaniku scyntylacji materiałów przy wzbudzeniu cząstkami alfa - 2 godziny

10. Badanie procesów przekazania energii wzbudzenia w materiałach luminescencyjnych - 2 godziny

11. Identyfikacja jonów ziem rzadkich z przejęciami 4f-4f po widmach i zanikach luminescencji materiałów –2 godziny;

12. Identyfikacja jonów ziem rzadkich z przejęciami 4f-5d po widmach i zanikach luminescencji materiałów –2 godziny;

13. Identyfikacja metalów przejściowych po widmach i zanikach luminescencji materiałów –2 godziny;

14. Identyfikacja jonów rtęć-podobnych po widmach i zanikach luminescencji materiałów –2 godziny;

15. Kolokwium - 1 godzina

16. Zajecie poprawkowe i zaliczeniowe - 2 godziny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:45 - 14:15, sala 010
Yuriy Zorenko 5/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)