Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka cienkich warstw 1300-FZ23FCW-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 6. A. Oleś. Metody doświadczalne fizyki ciała stałego. WNT, 2006.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Laboratorium – zapoznanie z metodami przeprowadzenia badan właściwości warstw; wykonanie 10 prac laboratoryjnych; opracowanie wyników pomiarów; przygotowanie sprawozdań z prac laboratoryjnych
Literatura:

1. C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa, 1999.

2. L.V. Azaroff, Struktura i własności ciał stałych, Warszawa, 1980.

3. H. Lüth Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films, Springer, 2001.

4. M. Ohring Materials Science of Thin Films, Academ. Press 2ed. 2002

5. Moje wykłady w formie prezentacji

Efekty uczenia się:

W01 posiada wiedzę o najnowszych odkryciach fizycznych oraz współczesnych trendach rozwoju fizyki w dziedzinie fizyki cienkich warstw;

W07 posiada wiedzę z zakresu technik doświadczalnych stosowanych w fizyce ciała stałego dotyczących materiałów w postaci cienkich warstw

W08 zna teoretyczne podstawy budowy i działania aparatury badawczej materiałów w postaci cienkich warstw

W09 zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na w laboratorium cienkich warstw

U02 potrafi planować i przeprowadzać badania doświadczalne z zakresu fizyki ciała stałego dotyczące materiałów w postaci cienkich warstw

U03 potrafi stosować analizę niepewności pomiarowych do ilościowego opracowania wyników pomiarów i wyciągania krytycznych wniosków jakościowych

U04 potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki ciała stałego, które dotyczą materiałów w postaci cienkich warstw, do innych dziedzin

U05 zna podstawowe czasopisma anglojęzyczne z zakresu fizyki ciała stałego dotyczące materiałów w postaci cienkich warstw i potrafi znajdować w nich niezbędne informacje, a także potrafi korzystać z naukowych baz danych

K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, potrafi inspirować i organizować proces własnego uczenia

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium – ocena średnia za 10 sprawozdań z prac laboratoryjnych

Zakres tematów:

1. Pomiar grubości warstwy metodą ważenia

2. Pomiar grubości warstwy metodą interferometryczną

3. Badanie morfologii warstw metodą mikroskopii skaningowej

4. Wyznaczenie stałej sieci oraz niedopasowania warstwa - podłoże metodą dyfrakcji rentgenowskiej

5. Analiza składu warstwy z pomocą mikroskopu skaningowego

6. Pomiar absorpcji warstw rożnych materiałów

7. Identyfikacja materiału warstwy w sposób pomiaru photoluminescencji

8. Identyfikacja typu promenowania jonizującego warstwami scyntylacyjnymi.

9. Identyfikacja składu materiału w sposób pomiaru widm katodoluminescencji

10. Identyfikacja promieniowania UV i X warstwami dozymetrycznymi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:00 - 12:30, sala 010
Yuriy Zorenko 5/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy placu Weyssenhoffa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)