Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1000-SM35SL-SP
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie
Literatura uzupelniająca: - D. Lindsay, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
- W. Marciszewski, Metody analizy tekstu naukowego, Warszawa 1981
- E. Niedzielska, Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1999
*Szczegółowa literatura – w zależności od wybranych tematów – ustalona ze studentami

Metody dydaktyczne: metody seminaryjne
Literatura:

- J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995

- G. Gambarelli, Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Kraków, 1998

- M. Grzybowski, D. Gurzyńska-Bociek, Wskazówki dla piszących pracę magisterską, Płock 1995

- T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2009 (http://www.kaczmarek.waw.pl/wp-content/uploads/2009/10/poradnik_2009_tk.pdf)

- M. Krajewski, Piszemy prace naukowe. Vademecum dla studentów

i doktorantów, Rypin 2004

- A. Pudło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

- S. Urban, W. Ładowski, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003

- J. Weiner, Technika pisania i prezentowania prac naukowych (publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster), Kraków 1992

- W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych

i magisterskich, Warszawa 1995

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach;

- zebranie bibliografii na wybrany temat;

- przygotowanie konspektu pracy

- napisanie pracy seminaryjnej w/w wybranego tematu

Zakres tematów:

1. Podstawowe problemy metodologii badań politologicznych.

2. Wybór tematu pracy seminaryjnej (licencjackiej). Zdefiniowanie problemu i celów badań.

3. Zbieranie materiału: bibliografia i fiszki.

4. Analizowanie i przetwarzanie zgromadzonych materiałów.

5. Konstruowanie układu pracy (konspekt, części składowe pracy).

6. Tezy pracy wg wybranego tematu.

7. Organizacja procesu pisania (merytoryczne opracowanie tematu; cytaty; przypisy).

8. Prezentowanie fragmentów pracy na seminarium – dyskusja w zespole.

9. Praca nad kształtem (budową) pracy.

10. Komputerowe przygotowanie tekstu do druku (formatowanie tekstu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:00, (sala nieznana)
Paweł Wawryszuk 7/14 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Opioła-Cegiełka 6/5 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Kawski 4/14 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Grysińska-Jarmuła 7/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)