Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktywizowanie społeczności lokalnych 1000-Pt-LS23ASL-SD
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Barber, B., Gdyby burmistrzowie rządzili światem. Dysfunkcyjne kraje, rozkwitające miasta, Warszawa 2014.
Ustawa z 1990 r. o samorządzie gminnym.
Ustawa z 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.
Ustawa z 2015 r. prawo o zgromadzeniach.
Ustawa z 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
www.polityka-chojnice.blogspot.com
www.wspolnota.org.pl
www.ngo.pl


Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
Literatura:

Miasto w działaniu. Zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej, red. P. Filar, P. Kubicki, Warszawa 2012.

Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.

Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych, red. Kołomycew A., Kotarba B., Rzeszów 2013.

Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, tom 1, red. A. Olech, Warszawa 2012.

Wałdoch, M., O znakach postkomunizmu w postawach lokalnych aktorów politycznych w Chojnicach, "Studia Polityczne" 2016, nr 3/(43).

Wałdoch, M. Bariery konsolidacji demokracji lokalnej: prezentyzm i recentywizm, "Świat Idei i Polityki" 2016, T. 15.

Wałdoch, M. Meandry polityki historycznej w jednostkach samorządu terytorialnego III RP, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość" 2017, t. XIV.

Beals, F., Wood B., Local youth activism in New Zealand Aotearoa, Super Girls, Gangstas, Freeters, and Xenomaniacs: Gender and Modernity in Global Youth Cultures. New York 2012.

Lokalne wzory kultury politycznej, red. J. Kurczewski, 2007.

Efekty uczenia się:

W01: Student ma wiedzę na temat mechanizmów aktywizowania społeczności lokalnych

W02: Student ma wiedzę na temat metod działań ruchów społecznych.

U01: Student posiada umiejętności wdrażania mechanizmów partycypacji politycznej oraz ma świadomość ich znaczenia w demokratycznym państwie.

U02: Student potrafi analizować wyniki badań opinii publicznej i wykorzystywać ich rezultaty do kształtowania postaw politycznych.

K01: Student posiada kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji organizatora życia obywatelskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach oraz projekt aktywizacji społecznej.

Zakres tematów:

1. Techniki aktywizowania społeczności lokalnych, formalno-prawne możliwości uczestnictwa w życiu politycznym wspólnot lokalnych: typologizacja i systematyzacja.

2. Działania strażnicze i ich konsekwencje w dobie Internetu. Transparentność życia publicznego. Protest społeczny: przyczyny i cele.

3. Konsultacje społeczne: praktyka w świetle teorii.

4. Jednostki pomocnicze Jednostek Samorządu Terytorialnego (rady osiedli, sołectwa).

5. Modele budżetów obywatelskich.

6. Prawybory i inne modele wykorzystania przestrzeni publicznej przez społeczeństwo. Rola kościołów i związków wyznaniowych w inicjatywach społecznych.

7. Aktywizacja społeczna według grup docelowych i foreseight miejski.

8. Działania indywidualne: inicjatywy, zbiórki, happeningi, blogi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 16:15 - 17:45, sala 106
Marcin Wałdoch 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)