Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny 1000-ISP-35WM-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.filipbialy.pl/ai
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Boden M.A. (2018), Artificial Intelligence: A Very Short Introduction, Oxford.
2. Clegg B. (2017), Big Data. How the Information Revolution is Transforming Our Lives, London.
3. de Miranda L. (2019), 30 sekund O sztucznej inteligencji i robotyce, Warszawa.
4. Smith B. (2019), Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age, Penguin Press.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Ministerstwo Cyfryzacji (2018), Założenia do strategii AI w Polsce, https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Za%C5%82o%C5%BCenia_do_strategii_AI_w_Polsce_-_raport.pdf/a03eb166-0ce5-e53c-52a4-3bfb903edf0a

2. Kaplan J. (2019), Sztuczna inteligencja. Co każdy powinien wiedzieć, Warszwa.

3. Tegmark M. (2019), Życie 3.0. Człowiek w erze sztucznej inteligencji, Warszawa.

4. Wołk K. (2018), Zabawa ze sztuczną inteligencją, Konin.

Efekty uczenia się:

K_W01 Ma podstawową wiedzę o zjawiskach innowacyjności oraz o charakterze nauk o zarządzaniu, ich usytuowaniu w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz relacjach z innymi dyscyplinami nauki. Ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej oraz znaczenia badań nad zjawiskami innowacyjności, w tym polityki innowacyjności oraz zarządzania sferą publiczną.

K_U01 Potrafi prawidłowo wyszukiwać informacje, analizować i wyjaśniać zjawiska kulturowe wpływające na innowacyjne zachowania człowieka i grup społecznych. Potrafi analizować je przy zastosowaniu metod badawczych wykorzystywanych w badaniach innowacyjności i zarządzania sferą publiczną.

K_U07 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk politycznych i kulturowych w kontekście problemów innowacyjności i zarządzania sferą publiczną, a także umie rozwijać w tym względzie umiejętności badawcze.

K_U08 Potrafi rozpoznawać zjawiska generujące potencjał innowacyjności oraz dokonać ich krytycznej analizy i interpretacji w celu określenia ich implikacji, oddziaływania społecznego i umiejscowienia w procesie rozwojowym. W tym kontekście potrafi także odpowiednio i merytorycznie uargumentować projekty innowacyjności.

K_K01 Rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i aktualizowania swojej wiedzy. Wie, że społeczeństwo nieustanie rozwija się, a w konsekwencji wytwory organizacji mają ograniczoną ważność. Dostrzega potrzebę innowacyjnego rozwoju i nowoczesnego zarządzania sferą publiczną.

K_K03 Rozumie znaczenie priorytetów i hierarchii problemów w działaniach na rzecz rozwoju dla przyszłości. Potrafi wskazać priorytety.

K_K04 Dostrzega i identyfikuje problemy moralne oraz dylematy etyczne związane z wykonywaną pracą oraz rozwojem dla przyszłości. Potrafi wskazywać optymalne rozwiązania, zgodne z prawem, zasadą gospodarności i kodeksem etyki zawodowej. Dostrzega sprzeczności występujące pomiędzy rozwojem a moralnością i potrafi racjonalnie je rozwiązywać.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywna obecność na zajęciach

Rozmowa zaliczeniowa

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: sztuczna inteligencja jako wyzwanie

2. Big Data: szanse i zagrożenia

3. Techniki sztucznej inteligencji

4. Wyzwania dla etyki: wolność i prywatność w erze AI

5. Wyzwania dla polityki: przypadek Cambridge Analytica

6. Wyzwania dla społeczeństwa: AI w instytucjach publicznych

7. Podsumowanie: sztuczna inteligencja jako narzędzie i broń

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:45 - 14:15, sala AULA
Filip Biały 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)