Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie xml 1300-Inf-TPD12TXM-SD
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

Wybrane fragmenty wskazane na zajęciach

1. XML w programowaniu aplikacji internetowych/ Dariusz Mikułowski; Akademia Podlaska. Instytut Informatyki.

2. https://www.w3.org/XML/Schema

3. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/xaml-platform/xaml-overview

Efekty uczenia się:

W1: ma zaawansowaną wiedzę szczegółową dotyczącą technologii xml [K_W3]

W2: zna zaawansowane metody zapisu różnych danych strukturalnych z użyciem technologii xml oraz xaml[K_W6]

Metody i kryteria oceniania:

ustna obrona pracy zaliczeniowej:

- wykazanie znajomości zastosowanych technik: 3,0 – 3,5

- wykazanie wiedzy pozwalającej na modyfikację pracy: 4,0 – 4,5

- wykazanie wiedzy umożliwiającej rozbudowę pracy: 5,0

Zakres tematów:

Podstwowa wiedza z zakresu technologii xml.

Zapis danych. Programowe przetwarzanie danych xml. xml jako technika zapisu graficznego interfejsu użytkownika.

Zaawansowane metody zapisu GUI z użyciem xaml.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:45 - 16:15, sala 112A (PS)
Grzegorz Zych 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)