Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy mikro i optoelektroniki 1300-Mt11PMiO-SD
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Marciniak M., Łączność światłowodowa, WKiŁ Warszawa 1998,
Kaczmarek Z., Światłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe, PAK, Warszawa 2006

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja
Literatura:

Wstęp do fizyki ciała stałego, Charles Kittel, Warszawa, 5, 2011

Efekty uczenia się:

W1.

Posiada wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie zasad budowy i działania urządzeń z zakresu mikro i optoelektroniki.

W2.

Posiada wiedzę o materiałach stosowanych w urządzeniach z obszaru wykorzystującego tematykę mikro i optoelektroniki oraz potrafi zmierzyć i opisać ich podstawowe właściwości.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie adekwatnej ilości punktów wynikającej z przeprowadzonego testu.

Zakres tematów:

Podstawy elektroniki, elementy pasywne i aktywne. Technologia planarna, domieszkowanie, rezystywność, jak skonstruować działający czujnik ciśnienia? Technologia CMOS, wprowa-dzenie. Elementy logiczne CMOS. Promieniowanie elektromagnetyczne wykorzystywane w optoelektronice. Elementy i układy wykorzystywane w optoelektronice. Światłowody, zasto-sowania i ograniczenia. Elementy światłowodowe: sprzęgacz, polaryzator, izolator, soczewka, wzmacniacz światłowodowy; kable światłowodowe, złącza światłowodowe, sieć światłowodowa. Źródła i detektory promieniowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:00 - 16:45, (sala nieznana)
Szymon Łoś 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)