Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy mikro i optoelektroniki 1300-Mt11PMiO-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Marciniak M., Łączność światłowodowa, WKiŁ Warszawa 1998,
Kaczmarek Z., Światłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe, PAK, Warszawa 2006
Midwinter J.E., Guo Y.L., Optoelektronika i technika światłowodowa, WKiŁ Warszawa 1995

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, praca indywidualna i zespołowa na stanowiskach badawczych Instytutu Fizyki
Literatura:

Wstęp do fizyki ciała stałego, Charles Kittel, Warszawa, 5, 2011

Efekty uczenia się:

W1.

Posiada wiedzę w stopniu podstawowym w zakresie zasad budowy i działania urządzeń z zakresu mikro i optoelektroniki.

W2.

Posiada wiedzę o materiałach stosowanych w urządzeniach z obszaru wykorzystującego tematykę mikro i optoelektroniki oraz potrafi zmierzyć i opisać ich podstawowe właściwości.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z wszystkich założonych ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Wyznaczanie rezystywności wafli krzemowych metodą sądy czteroostrzowej

2. Projekt czujnika ciśnienia realizowany w technologii planarnej

3. Wykorzystanie technologii światłowodowej w pomiarach katodoluminescencji analizowanych warstw

4. Optymalizacja pomiarów realizowanych z wykorzystaniem technologii światłowodowej

5. Wykorzystanie innych technik światłowodowych w celu opisania właściwości badanych warstw.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:00, (sala nieznana)
Kazimierz Paprocki 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)