Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pedagogiki 1100-PrS11WDP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Bibliografia zawarta w pracach stanowiących literaturę podstawową dla przedmiotu.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: Wykład, film, prezentacje multimedialne

Wykład prowadzony z wykorzystaniem Microsoft Teams

Literatura:

Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T.(2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia. Warszawa.

Hejnicka-Bezwińska T. (2008) Pedagogika ogólna. Warszawa.

Kron F.W. (2012). Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. Sopot.

Pedagogika. Podręcznik akademicki,  t. 1; cz. 1 (2003) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa.

Pedagogika. Leksykon PWN. (2000) B. Milerski, B. Śliwerski (red.).  Warszawa.

Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków.

Czasopisma z listy MNiSW.

Efekty uczenia się:

Student potrafi usytuować pedagogikę wśród innych nauk społecznych, w tym pracę socjalną w kryteriach klasyfikacji dziedzin pedagogiki jako nauki. Potrafi wskazać przedmiot pedagogiki jako dyscypliny naukowej K_W01

Rozpoznaje różne rodzaje wiedzy o edukacji, umie przedstawić zmienność praktyki edukacyjnej oraz dyskursów edukacyjnych K_W02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną :

praca pisemna: esej na temat wybranego problemu społecznego ukazanego na kartach wybranej monografii K_U17

a) student wskazuje typ wiedzy, zmienność praktyki edukacyjnej K_W02

b) student sytuuje pracę socjalną w kryteriach klasyfikacji dziedzin pedagogiki jako nauki K_W01

Zakres tematów:

1. Przedmiot współczesnych badań pedagogicznych. Związek pedagogiki z innymi naukami, subdyscypliny pedagogiki.

2. Mapa pojęciowa współczesnej pedagogiki: edukacja, procesy edukacyjne, dyskursy edukacyjne (jako przedmiot badań pedagogicznych, pedagogika w znaczeniu współczesnym, pedagogie, uczenie się, nauczanie

3. Wielość i różnorodność wiedzy o edukacji w kontekście zmian społecznych.

4. Najważniejsze problemy współczesnej praktyki edukacyjnej identyfikowane w:

a) procesach naturalnego wrastania,

b) celowościowych procesach wychowania i kształcenia,

c) procesach uspołecznienia.

5. Problemy współczesnej pedagogiki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:45 - 14:15, (sala nieznana)
Amelia Krawczyk-Bocian 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)