Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia radiowa 1000-D23PR-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: R. Kapuścinski, Autoportret reportera, Kraków 2003.
A. Magoń, Reporter i jego warsztat, Kraków 2001.
J. Adamowski (red.), O warsztacie dziennikarskim, Kraków 2007.
S. Adams, W. Hicsk, Wywiad dzienikarski, Kraków 2007.
M. Wojtak, Analiza gatunków prasowych, Lublin 2008.
M. Maciejewski, Kulisy dziennikarstwa, czyli granice wolności kija, Warszawa 2009
Stanisław Miszczak, Elektro-Akustyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1969,
McLeisch, Produkcja radiowa, Kraków 2007,
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Metody dydaktyczne:
- metody podające,
- objaśnienie,
- projekt,
Metody aktywizujące:
- metoda sytuacyjna,
- ćwiczenia przedmiotowe,
- prezentacje multimedialne.
Literatura:

Polskie Radio na Pomorzu i Kujawach

Praca pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego i M Rzepy, Polskie Radio PiK S.A., Bydgoszcz 2005

Wysoka jakość odtwarzania dźwięku

Aleksander Witort, Ryszard Girulski, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972,

Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach

Bolesław Urbański, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1985,

Magia sygnału – cyfrowa elektroakustyka

Willliam von Mobius, HELION Gliwice 19996,

Technologia zapisywania i odtwarzania dźwięku

Bolesław Urbański, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1978,

Podstawy technologii studyjnej w radiofonii i telewizji

Stanisław Miszczak, Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1979,

Rozgłośnie radiowe i telewizyjne

Stanisław Miszczuk, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1966

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do zawodu dziennikarza radiowego. Samodzielna praca nad projektem formy radiowej wg planu: pomysł – montaż - kolaudacja.

Efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych:

1. wiedza

W01 – K_W12 - student potrafi klasyfikować dźwięk, wymieniać i opisywać cechy dźwięku, odróżnia zakłócenia od zniekształceń dźwięku, wie kiedy i na czym zapisano pierwszy dźwięk oraz zna historię rozwoju mediów elektronicznych w Polsce,

- ma wiedzę na temat radiofonii publicznej, komercyjnej i nowych mediów (Internet),

- wymienia rodzaje kompresji dźwięku i posiada wiedzę na czym polega zapis dźwięku cyfrowego,

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu zachowań reguł komunikacyjnych, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, mediów i orientację we współczesnym życiu kulturalnym, politycznym, diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości,

- ma wiedzę na temat sposobów użytkowania Internetu oraz znaczenia jego dla rozwoju mediów elektronicznych,

- zna metody tworzenia materiałów dźwiękowych oraz strukturę funkcjonowania radia,

2. umiejętności

U01 – K_U06 - zna rodzaje mikrofonów oraz rejestratorów stosowanych w dziennikarstwie radiowym i umie się nimi posługiwać w zależności od wybranych do rejestracji gatunków dziennikarskich,

- wymienia nowe formy przekazu radiowego (radio internetowe, interaktywność - radio na żądanie, podcasting) i posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie oraz analizę,

- wskazuje nowe technologie i medium radiowe,

- zna i obsługuje komputerowe programy do edycji dźwięku cyfrowego,

- stosuje przepisy prawa prasowego, ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,

3. kompetencje społeczne

K01 - K_K-03 samodzielnie potrafi nagrywać materiały na rejestratorze i montuje dźwięk w programach edycyjnych tworząc komputerowe projekty dźwiękowe różnych form audycji radiowych, określając priorytety wyznaczonych zadań,

K02 – K_K05 - umie kontrolować i kierować procesami emisji programu radiowego, rozumie misję dziennikarza jako rodzaj misji społecznej,

K03 – K_10 - przewiduje społeczne oddziaływanie interpersonalnych przekazów radiowych i internetowych w zakresie skutków prawnych, etycznych, obyczajowych oraz politycznych,

- potrafi samodzielnie tworzyć listy emisyjne reklam i singli oraz własne i w grupie materiały antenowe.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach ćwiczeniowych i wymagane wykonanie projektu formy radiowej na zadany temat w programie edycyjnym do montażu dźwięku.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji na ćwiczeniach, zadania domowe,

Ocenianie ciągłe zaangażowania w czasie zajęć ćwiczeniowych i 1- 2 testy zamknięte w semestrze sprawdzające wiedzę teoretyczną

Zakres tematów:

Teoretyczne i praktyczne podstawy technicznego przygotowania studenta do zawodu dziennikarza radiowego

Istota dźwięku,

- klasyfikacja dźwięków,

- cechy dźwięku,

- zniekształcenia i zakłócenia dźwięku,

- kiedy zapisano pierwszy dźwięk.

Dźwięk cyfrowy,

- standardowy zapis dźwięku cyfrowego,

- rodzaje kompresji plików dźwiękowych,

- formaty plików dźwiękowych,

- techniki zapisu oraz programy do edycji dźwięku cyfrowego.

Przetworniki elektromagnetyczne,

- mikrofony – rodzaje i zastosowanie

- głośniki – rodzaje i zastosowanie

Reporterskie urządzenia do rejestracji i transmisji dźwięku,

- rejestratory reporterskie,

- kodeki reporterskie ISDN i IP,

- procesory dźwięku i hybrydy telefoniczne.

Nowe technologie i medium radiowe,

- radio internetowe,

- interaktywność - radio na żądanie, podcasting,

- zarządzanie zasobami,

- nowoczesne planowanie audycji,

- archiwizacja zasobów.

Poznanie programów do edycji dźwięku cyfrowego,

- uruchamianie i tworzenie projektów dźwiękowych w programów XTRAC i Audacity,

- wgrywanie i odtwarzanie dźwięków do komputera,

- opisywanie materiałów dźwiękowych,

- montaż materiałów dźwiękowych,

- kasowanie, kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy plików utworzonych w programach edycyjnych,

Przygotowanie audycji,

- nagranie materiału dźwiękowego na rejestratorze,

- tworzenie projektu dźwiękowego w programie XTRAC, Audacity,

- montaż i eksport plików dźwiękowych,

- tworzenie list emisyjnych reklam i singli,

- tworzenie oddzielnych materiałów dźwiękowych z materiałów umieszczonych w bloku emisyjnym,

- tworzenie własnego materiału antenowego,

- kontrola i kierowanie procesem emisji programu radiowego pod względem programowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, (sala nieznana)
Roman Pawlak 19/19 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, (sala nieznana)
Roman Pawlak 16/19 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 19:00 - 20:30, (sala nieznana)
Roman Pawlak 10/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)