Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa 1300-Inf11AL-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Gancarzewicz, „Algebra liniowa i jej zastosowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
2. Klukowski, I. Nabiałek, „Algebra dla studentów”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

2. M. Lassak, „Matematyka dla studiów technicznych", Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W1, W2, U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie stacjonarnej.

Zaliczenie wykładu składa się z dwóch części: teoretycznej i zadaniowej.

Każdy student musi zaliczyć sprawdzian z podstawowych pojęć poznanych na wykładzie (z 5 zagadnień na zaliczenie wystarczy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3) oraz otrzymać pozytywną ocenę z części zadaniowej zaliczenia (zaliczenie pisemne w formie stacjonarnej lub zaliczenie uzyskane na podstawie pozytywnej oceny z ćwiczeń).

Kryteria oceniania części zadaniowej:

od 90% do 100% maksymalnej liczby punktów - ocena 5,0

[80%, 90%) - ocena 4,5

[70%, 80%). -ocena 4,0

[60%, 70%) - ocena 3,5

[50%, 60%) - ocena 3,0

poniżej 50% maksymalnej liczby punktów - ocena 2,0

Zakres tematów:

1. Liczby zespolone: podstawowe definicje i własności, postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza oraz działania na liczbach zespolonych w tych postaciach.

2. Macierze i wyznaczniki: macierze - podstawowe określenia, działania algebraiczne na macierzach, macierz transponowana, definicja i własności wyznacznika, reguły obliczania wyznaczników 2-go i 3-go stopnia, rozwinięcie Laplace’a wyznacznika, macierz odwrotna, rząd macierzy.

3. Układy równań liniowych: podstawowe określenia, zapis macierzowy układu równań, układy Cramera, twierdzenie Kroneckera – Capellego, metody rozwiązywania układów równań liniowych, układy równań liniowych jednorodne.

4. Geometria analityczna: wektory, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równanie płaszczyzny i prostej, okrąg, elipsa, hiperbola, parabola.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Jolanta Kosman 95/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)