Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia 1000-FP-N23PsyNE-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Jagieła J. (2004). Gry psychologiczne w szkole. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli
Nakamura R.M. (2011) Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina. Warszwa: ABC Wolters Kluwer Polska.
Hornby G., Hall E., Hall C. (2005). Nauczyciel wychowawca. Gdańsk: GWP
King G. (2004). Umiejętności terapeutyczne nauczycieli. Gdańsk: GWP
Christopher C.J. (2004) Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk: GWP

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams.
Literatura:

Brzezińska A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP

Brzezińska A, Toeplitz Z. (red.) (2007) Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS

Deja M. (2018). Rodzina w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Polityka Społeczna, 7, 25-30

Dembo M.H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP

Mietzel G. (2003) Psychologia kształcenia. Gdańsk: GWP

Niemierko B. (2009). Diagnostyka edukacyjna. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zdalne - test na platformie MS Teams. Student otrzymuje ocenę pozytywną, jeśli otrzyma 50% + 1 punkt.

Zakres tematów:

Obszary rozwoju i obszary ryzyka na poszczególnych etapach rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej.

Jak pracować z uczniem o szczególnych uzdolnieniach kierunkowych.

Realizacja Rozporządzenia MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.

Rozpoznawanie trudności uczniów.

Sposoby pracy z uczniami przejawiającymi trudności rozwojowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:15 - 16:00, (sala nieznana)
Monika Deja 2/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)