Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa 1300-Inf11PEE-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. F. Przezdzecki, A. Opolski, Elektrotechnika i elektronika, PWN 1986.
2. B. Wilkinson, Układy cyfrowe, WKiŁ 2000
3. A. Rusek, Podstawy elektroniki cz.1, WSIP 1985

Metody dydaktyczne: wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. F. Przezdzecki, A. Opolski, Elektrotechnika i elektronika, PWN 1986.

2. B. Wilkinson, Układy cyfrowe, WKiŁ 2000

3. A. Rusek, Podstawy elektroniki cz.1, WSIP 1985

Efekty uczenia się:

W1, W2.

K1, K2.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Obwód elektryczny i podstawowe prawa obwodów elektrycznych. Obwody nierozgałęzione i rozgałęzione prądu stałego i zmiennego. Pole elektromagnetyczne - Równania Maxwella. Obwody elektryczne jednofazowe prądu sinusoidalnego: wartość skuteczna, wartość średnia, moc i praca w obwodach prądu zmiennego. Obwody RLC. Filtry elektryczne pasywne i aktywne. Półprzewodniki. Złącze p-n, dioda. Tranzystor bipolarny i unipolarny. Wzmacniacze tranzystorowe. Drgania elektryczne i generatory. Układy cyfrowe: podstawowe funktory logiczne, właściwości i parametry układów cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych. Kodery i dekodery. Multipleksery i demultipleksery. Sumatory i subtraktory. Układy wykonujące działania logiczne zrealizowane na bramkach logicznych.. Rejestry i układy pamięci operacyjnej. Układy transmisji danych i układy sterowania. Liczniki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Janusz Łukowski 92/106 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)