Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości 1300-Inf11PPrz-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: (dostęp do wskazanych aktów prawnych poprzez systemy informacji prawnej Lex i Legalis (dostęp przez czytelnię online Biblioteki Uniwersyteckiej)
1. ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (tzw. ustawa Wilczka) - nieobowiązująca
2. ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
3. ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (CEIDGPIP)
4. ustawa z 6 marca 2018 r. o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców
5. ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
6. https://firma.gov.pl / https://prod.ceidg.gov.pl zakładanie firmy
7. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120 zakładanie firmy
8. ManifESt – Ekonomii Społecznej (2008 r.) http://www.wsparcie.es/wp-content/uploads/2018/10/manifest_ekonomii_spolecznej.pdf
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA_SPOLECZNA/KPRES.pdf
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna, materiały elektroniczne
Literatura:

1. K. Zięba, Przedsiębiorczość, CeDeWu, Warszawa 2016.

2. T. Bisewski, 7 kroków do własnej firmy, Edgard, 2015 (w części już historyczna)

3. https://www.mala-firma.pl (witryna T. Bisewskiego, stale aktualizowana)

4. T. Piecuch, Przedsiębiorczość – podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, 2013 i nast.

5. Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Poradnik dla nowo powstałych firm (stan na 2016 r.) – publikacja PARP bezpłatna https://tiny.pl/9wx66

6. Konstytucja biznesu. Komentarz. Red. Naukowa: Marek Wierzbowski. Wolters Kluwer, Warszawa 2019

7. PARP 2021. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Red. Anna Skowrońska, Anna Tarnawa. Warszawa 2021. ISBN 978-83-76-33-449-3

8. PARP 2021. Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2021. Red. Anna Tarnawa. Warszawa 2021. ISBN 978-83-7633-450-9.

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3

Metody i kryteria oceniania:

- zaliczenie z oceną

- ocena końcowa w zakresie wykładów polega na weryfikowaniu założonych efektów kształcenia poprzez ocenę wiedzy wykazanej na zaliczeniu pisemnym – możliwy II termin.

- zaliczenie składa się z 4 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru, za poprawną odpowiedź na każde pytanie można uzyskać maks. 15 pkt., oraz dwóch pytań otwartych, za każde maks. 20 pkt., czyli łącznie na zaliczenie maks. 100 pkt.

- możliwy bonus za obecność na nieobowiązkowych wykładach i za wynik zaliczenia laboratoriów

- czas wykonania – 45 min.

- oceny i wymagana liczba punktów: 3,0 – 51 do 60; 3,5 – 61 do 70; 4,0 – 71 do 80; 4,5 – 81 do 90; 5,0 – 91 do 100.

Zakres tematów:

1. Przedsiębiorczość w teoriach ekonomii i zarządzania

2. Przedsiębiorczość i jej rodzaje

3. Charakterystyka przedsiębiorcy

4. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

5. Małe i średnie przedsiębiorstwa efektem zachowań przedsiębiorczych

6. Przedsiębiorczość rodzinna

7. Przedsiębiorczość kobiet

8. Przedsiębiorczość społeczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 14:30 - 16:00, (sala nieznana)
Janusz Dorożyński 91/106 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)