Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne 1300-Inf23MN-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: A. Ralston. Wstęp do analizy numerycznej. PWN 1971
W. H. Press i in. Numerical Recipes in C (the Art of Scientific Computing)

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, materiały elektroniczne
Literatura:

D. Kincaid, W. Cheney. Analiza numeryczna. WNT 2006,

Z. Fortuna, B. Macukow, J. Wąsowski. Metody Numeryczne. WNT 1993

W. Kordecki, K. Selwat Metody numeryczne dla informatyków Helion 2020

Efekty uczenia się:

U1 rozumie matematyczne podstawy analizy algorytmów i procesów obliczeniowych (K_U01, K_U07, K_U09)

U2 potrafi konstruować algorytmy o dobrych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych (K_U01, K_U07, K_U09)

U3 umie stosować metody komputerowo wspomaganego dowodzenia twierdzeń oraz logicznego wspomagania weryfikacji i specyfikacji programów (K_U01, K_U07, K_U09)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolokwium

Zakres tematów:

1. Arytmetyka komputerowa, dokładność obliczeń, zbieżność metody numerycznej.

2. Rozwiązywanie równań nieliniowych

3. Rozwiązywanie układów równań liniowych

4. Aproksymacja i interpolacja

5. Metody różniczkowania numerycznego

6. Kwadratury.

7. Metody przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 17:45, sala 109 (PS)
Mariola Marciniak 15/15 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 18:00 - 19:30, sala 109 (PS)
Mariola Marciniak 14/15 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 14:30 - 16:00, sala 109 (PS)
Mariola Marciniak 15/15 szczegóły
4 każdy piątek, 11:00 - 12:30, sala 110 (PS)
Joanna Nowak 13/14 szczegóły
5 każdy piątek, 12:45 - 14:15, sala 112A (PS)
Joanna Nowak 13/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)