Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka dyrygowania 1600-EA11PD-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: E. Bury – Podstawy techniki dyrygowania,
J. K. Lasocki – Chór – poradnik dla dyrygentów,
J. K. Lasocki – Dyrygent i dyrygowanie amatorskim zespołem muzycznym,
T. Czudowski – Kształcenie i organizacja zespołów śpiewaczych,
W. Kiser – Organizacja i kształcenie zespołów chóralnych,
A. Szaliński – Muzykowanie zespołowe,
A. Szaliński – Problemy wykonawcze współczesnej muzyki chóralnej,
J. Zabłocki – Wybrane zagadnienia pracy dyrygenta chóru,
J. Zabłocki – O prowadzeniu chóru,
J. Zabłocki – O technice dyrygowania,
S. Wiechowicz – Podstawowe uwagi dla dyrygentów chórowych,
A. Bubicz – Mojsa – Głos ludzki jako żywy instrument,
B.Mendlik – Wykonawstwo form wokalnych i wokalno-instrumentalnych muzyki religijnej w kontekście budowy formalnej oraz treści utworów,
M. Szczepankiewicz – Cantate Domino – Szkice o kulturze muzycznej Kościoła,
S. Dobek – Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku.
A. Kaczyński – Ave Maria w polskiej muzyce chóralnej dawnej i współczesnej
Strony internetowe:
www.polmic.pl
www.pwm.pl
www.europacantat.com
www.musica-mundi.com
www.cpdl.org

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: - podająca (wykład, objaśnienie, pogadanka)
- eksponująca (pokaz)
- problemowa (rozwijająca twórcze myślenie muzyczne)
w kontaktach i w pracy ze studentami korzystałem z nowych technologii informatycznych, wykorzystując szkolenie Innowacyjny Dydaktyk.
- nauczanie poprzez Platformę Microsoft Teams
Literatura:

Repertuar :

Z. Noskowski – Cztery pory roku na 2 głosy z fortepianem

- Deszczyk

- Wiosna

- W polu

- Bocian

Utwory ze zbioru: Z pieśnią na chór a `cappella cz. 1 opr. J.K. Lasockiego

- Rota

- Kum i Kuma

- Łączko, łączko

- Deszcz jesienny

- Powiedział mi

- Cześć polskiej ziemi

- Gaude Mater Polonia

opr. I. Pffeifer - Matulu moja

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Student zna repertuar muzyczny stanowiący podstawę kształcenia muzycznego w szkole, ze sczególnym uwzględnieniem szroko pojętej dyrygentury (K1_W04)

- Student zna style muzyczne i związane z nimi tradycje wykonawcze muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej w stopniu podstawowym (K1_W11)

UMIEJĘTNOŚĆI

- Student odczytuje utwory wokalne i instrumentalne w zapisie nutowym i realizuje elementy charakterystyczne dla szeroko pojętego zapisu muzycznego od średniowiecza do współczesności K1_U09)

- Student stosuje właściwe nawyki dotyczące techniki oraz podstawy dyrygenckiej, umożliwiające operowanie ciałem w sposób najbardziej wydajny i bezpieczny z punktu widzenia fizjologii oraz realizacji zadań dyrygenckich (Ka_U21)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- Student posiada umiejętność organizacji pracy własnej i zespołowej w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów zwiazanych z prowadzeniem zespołów muzycznych (K1_K03)

- Student wykorzystuje wiedzę, wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę do prowadzenia i realizacji powierzonych zadań. z zakresu sztuki dyrygenckiej (K1_K05)

Metody i kryteria oceniania:

- dyrygowanie jednym dowolnie wybranym przez studenta utworem obowiązkowym

- dyrygowanie z pamięci 2-3 utworami,

Zakres tematów:

Problemy techniki dyrygowania

1.Schematy ruchów taktowych:

- metrum 2, 3, 4,

- trójmiar jako metrum trzy- i jednoruchowe,

- dzielenie ruchu metrycznego przy zwolnieniach.

2.Ruchy przygotowawcze i kończące:

- ruchy przygotowawcze do pełnych jednostek metrycznych,

- ruchy przygotowawcze do niepełnych jednostek metrycznych,

- ruchy przygotowawcze do podejmowania frazy przebiegu utworu,

- ruchy przygotowawcze do wprowadzenia poszczególnych głosów,

- ruchy kończące na pełnych, wydłużonych i skróconych jednostkach metrycznych,

- ruchy kończące poszczególne frazy w przebiegu utworu.

3. Ruchowa realizacja artykulacji dźwięku, różnych zjawisk i ugrupowań rytmicznych:

- artykulacja ruchów w przebiegu legato, staccato i non legato,

- rytm punktowany,

- fermaty,

- pauzy i cezury, synkopy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 10:30, sala 225
Bernard Mendlik 25/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)