Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Śpiew/instrument 1600-EA-PZA24ŚI-SD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Wybrane arie kompozytorów polskich i obcych
Arie starowłoskie
Arie kantatowe i oratoryjne
P. Czajkowski - pieśni wybrane
S.Rachmaninow - pieśni wybrane
Piosenki z Kabaretu Starszych Panów
Piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej
Piosenki do tekstów Wojciecha Młynarskiego
Utwory z rep.Ewy Demarczyk
Piosenki z rep. Andrzeja Zauchy, Ewy Bem, Krystyny Prońko
J.S.Bach -Utwory na flet solo
W.A. Mozart- utwory na flet solo
A.V. Vivaldi- Largo
J.Snavely- Clarinet Method Studies for the beginning student
B.Zakostelecky- Klarinetteschule
M.Levine- Jazz Theory Book
O.Nelson- Patterns for saxophone
M. Marais- Le Basque
J.Dervaux-Petite Suite en Saxe
C.Sadolin- Complete Vocal Technique
M. Drożdżowski- Cały rok z gitarą
B. Kliszewski- Gamy i trójdźwięki na gitarę klasyczną
T.Pelczar- Kontrabas od A do Z
B.Schaefer- Dzieje muzyki
T. Kassern – Słodki kramik
S. Kazuro – Inwencje dwugłosowe
A. Klechniowska – Igraszki na fortepian
J. Lefeld – Utwory fortepianowe dla dzieci
f. Liszt – Etiudy op. 1
W. Łabuński – Łatwe utwory
J. Łuciuk – Improwizacje dziecięce
J. Łuciuk – Sonatina nr 1
S. Majkapar – Biriulki
J. Maksymiuk – Krople i kropelki
W. Markiewiczówna – Kolorowe obrazki cz. II
Miniatury dla dzieci współczesnych kompozytorów polskich
W. A. Mozart – Sonaty fortepianowe
P. Perkowski – Miniatury na fortepian
S. Prószyński – Łatwe utwory
M. Ptaszyńska – Podróże w kosmos
A. Rowley – Z mojego szkicownika op. 39
F. Rybicki – Pieśni ludowe op. 46
R. Schumann – Album dla młodzieży op. 68
M. Stachowski – Odys wśród białych klawiszy
D. Szostakowicz – Album dla dzieci
A. Rowley – Studia melodyczne i rytmiczne op.42
W.Gadziński-Wybór etiud na kontrabas
J. Marczyński-Zbiór utworów na kontrabas i fortepian
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody nauczania ruchu
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zajęcia mają charakter praktyczny. W rama zajęć stosowane są metody: podające( wykład, objaśnienie i pogadanka),
eksponujące( pokaz,prezentacja)
W kształceniu poszczególnych umiejętności muzycznych preferowane są szczególnie metody stymulujące aktywność twórczą studentadyskusja, analiza materiałów źródłowych, elementy improwizacji.
Literatura:

St. Moniuszko-Wybór pieśni zeszyt I i II

F.Chopin- Wybór pieśni

M.Karłowicz- Pieśni wybrane

F.Schubert-Pieśni wybrane

P.Czajkowski- Romanse

W.A. Mozart- Zbiór pieśni

Standardy muzyki jazzowej z rep. Chicka Corea, Burta Bacharacha, M.Davisa, Chaki Khan.

Piosenki z rep. F.Sinatry, Nat King Cola, E. Piaf

Piosenka aktorska

songi z musicali: Phantom of the opera, West Side Story, Nędznicy

E.Towatnicki- Szkoła na flet

N.Płatonow- Elementarna szkoła na flet

F. Tomaszewski- Etiudy na flet

Utwory A.Corelliego na flet solo

T.Hejda- Szkoła na klarnet

I. Wyczyński- Zbiór łatwych utworów na klarnet i fortepian

D.Pitch- Saksofon od A do Z

G.Lacour- 50 etudes

J.Viola- Technique of the saxophone

T.Stachak- Gitara ekstraklasa

B. Kliszewski- Gamy i trójdźwięki na gitarę klasyczną

W.Gadziński-Gamy i pasaże na kontrabas

J.Eichstadt- Szkoła na kontrabas

W.Gadziński- Wybór etiud i ćwiczeń na kontrabas, zeszyt 1-4

J.S. Bukalski drobiazgi kontrabasowe

J.Marczyński- Zbiór utworów na kontrabas i fortepian

C.Belisi -Sonaty na kontrabas

T.Pelczar- Suity wiolonczelowe

E.Storch- Konzerstuck fur Kontrabass

F.Martinssen-Lohman-Kształcenie głosu śpiewaka

H. Berens – Najnowsza szkoła biegłości op.61

J.S. Bach – Inwencje dwugłosowe, trzygłosowe

J.S. Bach – Małe preludia

J.S. Bach – Suity francuskie

L. van Beethoven – Sonaty (wybór)

D. Cimarosa – Sonaty (wybór).

J. B. Cramer – Etiudy (wybór)

P. Czajkowski – Pory roku

E. Grieg – Utwory liryczne op. 12 i 38

G.F. Haendel – Utwory wybrane

M. K. Ogiński – Polonezy

F. Kuhlau – Sonatiny op. 20, 88

F. Chopin – Preludia

F. Chopin – Dwa zapomniane walce

S. Prokofiew – Muzyka dziecięca op.65

B. Bartok – Mikrokosmos zeszyt II i III

A. Chaczaturian – Album dziecięcy cz. I

P. Czajkowski – Album dla młodzieży

J. Ekier – Kolorowe melodie

J. Garścia – Miniatury op. 5

J. Garścia – Sonatiny op. 4, 38

J. Garścia – Scherzino op. 52

J. Garścia – Małe wariacje op. 52

J. Garścia – Ikebana

Efekty uczenia się:

K1_W11

K1_W12

K1_W29

K1_U01

K1_U02

K1_U05

K1_U13

K1_U14

K1_U15

K1_U22

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie koncertu,rejestracja koncertu(płyta DVD)

Czynny udział w zajęciach

Znajomość repertuaru przygotowanego na zajęciach

Znajomość wszystkich problemów realizowanych w czasie zajęć

Udział w koncertach na terenie Uczelni i poza nią

Zakres tematów:

Kształcenie wokalne/instrumentalne

Utwory wokalne, wokalno-instrumentalne/instrumentalne z towarzyszeniem fortepianu/ zespołu.

Klasyka, muz.jazzowa. muz.rozrywkowa. poezja śpiewana, musical

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 11:30 - 13:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Halina Zalejska, Jakub Marszałek 1/2 szczegóły
2 każda niedziela, 9:45 - 11:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Piotr Dąbrowski, Joanna Żółkoś-Zagdańska 2/2 szczegóły
3 każda niedziela, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Piotr Dąbrowski, Joanna Żółkoś-Zagdańska 2/2 szczegóły
4 każda sobota, 15:00 - 16:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Piotr Dąbrowski, Joanna Żółkoś-Zagdańska 1/2 szczegóły
5 każda sobota, 16:45 - 18:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Michał Kuzimski, Katarzyna Matuszak-Gołda 1/2 szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, Budynek główny, sala 249
Justyna Jażdżyk 1/2 szczegóły
7 każda sobota, 18:30 - 20:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Małgorzata Furche-Jurczyk 2/2 szczegóły
8 każda środa, 17:30 - 19:00, Budynek główny, sala 227
Witold Kawalec 1/2 szczegóły
9 każda środa, 8:00 - 9:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Adam Skrętny 1/2 szczegóły
10 każdy czwartek, 8:15 - 9:45, Budynek główny, sala 203
Halina Zalejska, Krzysztof Sypek 2/2 szczegóły
11 każda niedziela, 9:45 - 11:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Halina Zalejska, Kamil Jagodziński 1/2 szczegóły
12 każda niedziela, 11:30 - 13:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Anna Wilk, Łarisa Cypłakowa 2/2 szczegóły
13 każda niedziela, 13:15 - 14:45, (budynek nieznany), (sala nieznana)
1/2 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)