Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra liniowa 1300-Inf11AL-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. J. Gancarzewicz, „Algebra liniowa i jej zastosowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004
2. 1. S. Gniłka, K. Nowakowski, D. Stachowiak-Gniłka, „Zbiór zadań z matematyki dla chemików. Część pierwsza", Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

2. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

3. M. Lassak, „Matematyka dla studiów technicznych", Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W1, W2, U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie uzyskanych przez studenta punktów z pisemnego kolokwium.

Student ma prawo do jednego kolokwium poprawkowego.

Kryteria wystawiania oceny z ćwiczeń:

Kryteria oceniania:

90,1% - 100% - 5,0

80,1% - 90% - 4,5

70,1% - 80% - 4,0

60,1% - 70% - 3,5

50,1% - 60% - 3,0

0,0% - 50% - 2,0

Zakres tematów:

1. Interpretacja geometryczna liczby zespolonej, jej modułu i argumentu. Przedstawianie liczby zespolonej w postaci algebraicznej, trygonometrycznej i wykładniczej. Wykonywanie działań na liczbach zespolonych, w tym potęgowania i pierwiastkowania. Rozwiązywanie równań w zbiorze liczb zespolonych.

2. Działania na macierzach. Obliczanie wyznaczników. Wyznaczanie macierzy odwrotnej. Rozwiązywanie równań macierzowych. Wyznaczanie rzędów macierzy.

3. Rozwiązywanie układów równań liniowych.

4. Przestrzeń liniowa, baza przestrzeni liniowej.

5. Geometria analityczna: wektory, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równanie płaszczyzny i prostej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:30 - 12:00, sala 202
Łukasz Matysiak 31/33 szczegóły
2 każdy wtorek, 12:15 - 13:45, sala 202
Łukasz Matysiak 18/33 szczegóły
3 każda środa, 11:00 - 12:30, sala 02
Łukasz Matysiak 22/33 szczegóły
4 każda środa, 9:15 - 10:45, sala 02
Łukasz Matysiak 22/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)