Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości 1300-Inf11PPrz-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: Praca ze źródłami internetowymi
Efekty uczenia się:

U!, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

- skala 2 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 poprzez punkty od 0 do 100 pkt.

- obecność na ćwiczeniach – maks. 20 pkt. z przeliczenia obecności (łączne z usprawiedliwionymi)

- wniosek rejestracji w CEIDG – maks. 20 pkt.

- analiza SWOT wybranego pomysłu na przedsięwzięcie – maks. 30 pkt.

- biznesplan ocena wybranego pomysłu na przedsięwzięcie – maks. 30 pkt.

Zakres tematów:

Ćw. 1 – organizacja pracy, prawa marketingu, pomysły działalności

– szczegóły pracy (obecności) i narzędzi

– szczegóły organizacyjne

– omówienie przydatnych miejsc internetowych:

• witryna PARP https://www.parp.gov.pl/

• witryna Tomasza Bisewskiego https://www.mala-firma.pl

– omówienie podstawowej przyczyny prowadzenia działalności (zysk) oraz 22 niezmiennych praw marketingu, czyli sprzedaży:

– omówienie trzech przykładowych pomysłów na działalność: zakład fryzjerski, fundusz inwestycyjny (RevDeBug), biometria behawioralna

– podział grupy na zespoły (po 5 lub 6 osób z liderem) – dla wygenerowania pomysłu na działalność z krótkim jej opisem

– zadanie domowe na następne zajęcie wg wymagań

Ćw. 2 – biznesplan - podstawy teoretyczne

– zasady oceny ogólnej

– omówienie pomysłów grupowych na działalność gospodarczą

– omówienie rozwiązań zadania domowego

– omówienie tematu z instrukcji cz. 2 (Biznesplan-teoria)

– sygnalne omówienie tematu z instrukcji cz. 2 (Biznesplan-teoria) i 3 (Biznesplan-konstrukcja)

– omówienie instrukcji cz. 4 (SWOT-teoria)

– wykonanie na zajęciu tabeli SWOT na podstawie instrukcji

– zadanie domowe na następne zajęcie – opracować biznesplan wg szablonu

Ćw. 3 – konstrukcja i struktura biznesplanu

– omówienie tematu z instrukcji cz. 3 (Biznesplan-konstrukcja)

– rozpoczęcie opracowania biznesplanu wg wzoru dla przedsięwzięcia swojej grupy zadaniowej

Ćw. 4 – analiza SWOT/TOWS - podstawy teoretyczne

– omówienie tematu z instrukcji cz. 4 (SWOT-teoria)

Ćw. 5 – analiza SWOT/TOWS przykładowego przedsięwzięcia

– wykonanie na zajęciu tabeli SWOT na podstawie opisu planowanej działalności według instrukcji

– do wykonania przed następnym zajęciem (Ćw. 6):

• zapoznanie się z instrukcją wypełniania formularza CEIDG-1 – załącznik nr 1 do instrukcji cz. 6

• odszukanie kodów PKD dla rejestrowanej przykładowej działalności gospodarczej na postawie załącznika nr 2 do instrukcji cz. 6 lub za pomocą wyszukiwarek dostępnych w Internecie, np. na witrynach https://ww.biznes.gov.pl lub https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm

Ćw. 6 – CEIDG, rejestracja przedsiębiorstwa w praktyce

– omówienie procesu rejestracji działalności gospodarczej – wypełnianie formularza cyfrowego i analogowego (papierowego) na podstawie instrukcji cz. 6.

– indywidualne wypełnienie formularza CEIDG-1 analogowego (lub cyfrowego zdalnie) dla pomysłu grupowego (25 min.) zdalnie lub w pliku lub analogowo

• zgłoszenie próbne na platformie www.biznes.gov.pl po uwierzytelnieniu się na tej platformie

• zgłoszenie poprzez wypełnienie pliku w formacie .pdf z załącznika nr 3 do niniejszej instrukcji za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, a następnie postępowanie jak wyżej

• analogowo na arkuszu otrzymanym od wykładowcy

Ćw. 7 – prezentacje indywidualnych biznesplanów

– prezentacja i ocena indywidualnych biznesplanów

Ćw. 8 – podsumowanie

– podsumowanie zajęć

– ocena ogólna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:30 - 12:00, sala 6
Janusz Dorożyński 0/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 12:15 - 13:45, sala 6
Janusz Dorożyński 0/ szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 11:00 - 12:30, sala 7
Janusz Dorożyński 0/ szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 9:15 - 10:45, sala 7
Janusz Dorożyński 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)