Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dziennikarstwo lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D23DL-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dziennikarstwo lokalne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 2, semestr 3, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka, Michał Żurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

EP1 - ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach instytucji społecznych, w tym instytucji medialnych w zakresie mediów lokalnych internetowego oraz zna zadania mediów lokalnych.


EP2 - swobodnie porusza się po obszarach pomocnych do uzyskiwania informacji na temat mediów lokalnych i internetowych, w tym poprzez lekturę, Internet, nawiązywanie kontaktów z medioznawcami, wydawcami i dziennikarzami.


EP3 – potrafi zaplanować i wykonać badanie dotyczące postulatywnej i rzeczywistej rzetelności informacji w wybranych mediów lokalnych.


EP4 – na podstawie dostępnych publikacji potrafi ocenić kompetencje, niezależność i obiektywizm w badanych mediach lokalnych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

1. Ogólna wiedza o polskim systemie medialnym.

2. Znajomość podstawowej terminologii w zakresie medioznawstwa.

3. Umiejętność dokonywania analizy porównawczej elementów systemu medialnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

EP1 - ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach instytucji społecznych, w tym instytucji medialnych w zakresie mediów lokalnych internetowego oraz zna zadania mediów lokalnych.


EP2 - swobodnie porusza się po obszarach pomocnych do uzyskiwania informacji na temat mediów lokalnych i internetowych, w tym poprzez lekturę, Internet, nawiązywanie kontaktów z medioznawcami, wydawcami i dziennikarzami.


EP3 – potrafi zaplanować i wykonać badanie dotyczące postulatywnej i rzeczywistej rzetelności informacji w wybranych mediów lokalnych.


EP4 – na podstawie dostępnych publikacji potrafi ocenić kompetencje, niezależność i obiektywizm w badanych mediach lokalnych.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

1. Ogólna wiedza o polskim systemie medialnym.

2. Znajomość podstawowej terminologii w zakresie medioznawstwa.

3. Umiejętność dokonywania analizy porównawczej elementów systemu medialnego.

Bilans pracy studenta:

30 godzin laboratorium + 20 godzin pracy własnej studenta, w tym:

8 godzin - przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia (prezentacja wybranego medium lokalnego)

12 godzin - przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie listu do inwestora na rynku medialnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Reszka
Prowadzący grup: Jarosław Reszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)