Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D23SM-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: 2 rok, 3 s., dziennikarstwo i komunikacja społeczna, SD
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Zawodniak
Prowadzący grup: Iwona Benenowska, Tomasz Kuczur, Elżbieta Laskowska, Daria Mazur, Mariusz Zawodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

- K_W02 – ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i miejscu, jakie zajmuje w ich obrębie wybrane do zbadania zagadnienie;


- K_W12 - zna metody opisu wybranego przez siebie materiału badawczego;


- K_W16 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej;


- K_U08 – samodzielnie planuje i realizuje zadania związane z pracą magisterską w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej;


- K_U16 – posiada umiejętność sporządzania prac pisemnych po polsku i po angielsku, w – w języku polskim – pracy magisterskiej;


- K_K12 – potrafi krytycznie i samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej;


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczenie seminarium z cyklu 2017/2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Iwona Benenowska, Tomasz Kuczur, Marek Kurkiewicz, Radosław Sajna-Kunowsky, Mariusz Zawodniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty modułowe:

(K_W02) – W01 – ma rozszerzoną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauk społecznych poświęconych dziennikarstwu i komunikacji społecznej;


(K_W12) – W02 – zna metody opisu wybranego materiału badawczego poświęconego zagadnieniom dziennikarstwa i komunikacji społecznej;


(K_W16) – W03 - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza przy redagowaniu autorskich tekstów, w tym pracy magisterskiej;


(K_U08) – U01 – samodzielnie planuje i realizuje zadania związane z pracą magisterską w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej;


(K_U16) – U02 – posiada umiejętność sporządzania pracy magisterskiej;


(K_K12) – K01 – potrafi krytycznie i samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczenie pierwszych dwóch semestrów seminarium magisterskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Wiesław Czechowski, Anna Garczewska, Katarzyna Miętkiewicz-Centała, Dominika Popielec, Radosław Sajna-Kunowsky, Piotr Siuda, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Wiesław Czechowski, Anna Garczewska, Katarzyna Miętkiewicz-Centała, Dominika Popielec, Radosław Sajna-Kunowsky, Piotr Siuda, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł, Wiesław Czechowski, Anna Garczewska, Dominika Popielec, Radosław Sajna-Kunowsky
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)