Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne media w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D24WMPiS-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne media w Polsce i na świecie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Radosław Sajna-Kunowsky
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zwłaszcza z punktu widzenia nauk o komunikacji społecznej i mediach, służących jako fundament dla uprawiania zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną - zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania mediów i systemów medialnych w Polsce i na świecie.

K_U01Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz w zakresie innych dyscyplin, związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną – tj. potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, związane z funkcjonowaniem mediów w Polsce i na świecie.

K_K01Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania mediów i systemów medialnych w Polsce i na świecie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Dominika Popielec, Radosław Sajna-Kunowsky
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, zwłaszcza z punktu widzenia nauk o komunikacji społecznej i mediach, służących jako fundament dla uprawiania zawodu dziennikarskiego i innych związanych z komunikacją społeczną - zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania mediów i systemów medialnych w Polsce i na świecie.

K_U01Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz w zakresie innych dyscyplin, związanych z dziennikarstwem i komunikacją społeczną – tj. potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, związane z funkcjonowaniem mediów w Polsce i na świecie.

K_K01Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania mediów i systemów medialnych w Polsce i na świecie.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Bilans pracy studenta:

45 godzin wykładu (1,8 ECTS),

35 godzin pracy własnej studenta - przygotowania do egzaminu (1,2 ECTS).

Zajęcia w cyklu "Semestr Letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-22 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Radosław Sajna-Kunowsky
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)