Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne media na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-D35WMS-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne media na świecie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Sajna-Kunowsky
Prowadzący grup: Radosław Sajna-Kunowsky
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:

W01 (K_W04) ma podstawową wiedzę na temat instytucji medialnych oraz ich wzajemnych powiązań w wybranych krajach świata oraz w skali międzynarodowej i globalnej;


U01 (K_U01) potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, zachodzące na świecie, w kontekście funkcjonowania mediów w różnych krajach;


U02 (K_U04) potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk w różnych kontekstach społecznych, politycznych, kulturowych, biorąc pod uwagę funkcjonowanie mediów na świecie;


K01 (K_K09) potrafi myśleć i działać ze świadomością dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego kraju, Europy i świata.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Zaliczony moduł 'współczesne media w Polsce'.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)