Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-F-RC35Wzj-SP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 3, semestr 5, kierunek filologia, spec. lingwistyka stosowana (j. rosyjski z j. chińskim), SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną o źródłach, znaczeniu i praktycznej stosowalności językoznawstwa, jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zwłaszcza w tradycji sinologicznej, oraz powiązaniach z innymi dyscyplinami humanistycznymi


K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu językoznawstwa chińskiego, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość języka chińskiego

Bilans pracy studenta:

0,5 ECTS - praca na zajęciach

1,5 ECTS - praca własna (prace domowe, przygotowanie do zaliczenia,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Sroka-Grądziel
Prowadzący grup: Anna Sroka-Grądziel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
tel: +48 52 32 66 429 https://ukw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)